ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการดำเนินชีวิต

สภาพอากาศ

นอร์เวยมี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

สภาพอากาศในนอร์เวย์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างอย่างมากสามารถพบในพื้นที่เดียวกันและสามารถแตกต่างกันมากในแต่ละปี กล่าวโดยทั่วไป พื้นที่ชายฝั่งมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดกับมีหิมะเล็กน้อย ในขณะที่พื้นที่ด้านในของประเทศมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกับมีหิมะมาก ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ด้านในของประเทศมักมีฤดูร้อนที่แห้ง อุ่น นอร์เวย์ตะวันตกมีฝนมากกว่านอร์เวย์ตะวันออก

มักมีลมมากตลอดชายฝั่ง โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง

นอกจากนี้ในตอนกลางวันยังมีความแตกต่างกันมาก ระหว่างตอนเหนือและตอนใต้ ยิ่งอยู่ตอนเหนือขึ้นไปของประเทศมากเท่าไร ช่วงเวลากลางวันของฤดูหนาวจะยิ่งสั้นลง จนกระทั่งไม่มีแสงสว่างในตอนกลางวันเลย แต่ในทางตรงกันข้าม ในช่วงฤดูร้อนจะมีแสงแดดในตอนเที่ยงคืน ซึ่งเรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืน

Midnattssol

ตอนใต้ของประเทศจะมีความแตกต่างกันมาก ในเรื่องความยาวของวันในฤดูร้อนและฤดูหนาว และทางตอนใต้ของประเทศจะไม่เคยพบกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง หรือกลางวันตลอด 24 ชั่วโมง (พระอาทิตย์เที่ยงคืน) วงกลมอาร์กติก อยู่ด้านบนของเมือง มู อี รานา ซึ่งเป็นเขตบริเวณที่ทำเครื่องหมาย กลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง และพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ข้อเท็จจริง

อุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ในนอร์เวยคือ 35.6 องศาเซลเซียส (เมือง Nesbyen วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1970)

อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ในนอร์เวย์คือ -51.4 องศาเซลเซียส (เมือง Karasjok วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1886)

กระแสน้ำอุ่น

แม้ว่านอร์เวย์ตั้งอยู่ไกลไปทางทิศเหนือ อากาศก็ยังอุ่นกว่าพื้นที่อื่นจำนวนมากทางเหนือของโลก เป็นเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นจากอ่าวเม็กซิโกในอเมริกากลางซึ่งไหลไปทางเหนือเป็นทางขึ้นไปทางชายฝั่งนอร์เวย์และสร้างความอุ่น