Povijest, zemljopis i načini života

Religije i duhovnost u Norveškoj

Religiøse symboler

U Norveškoj je potpuna sloboda izbora vjere. To znači da osoba može prakticirati svoju vjeru bez da ga treba biti strah da će biti progonjen ili kažnjen zbog ovog. To također znači da je svaki pojedinac slobodan da odluči kojoj vjeri želi pripadati. Isto tako bitno je da svaki pojedinac slobodno može da izabere želi li pripadati jednoj religiji ili ne.

Najveća vjerske zajednica u Norveškoj je Crkva Norveške. Oko 70 posto stanovništva je ovdje član. Iako je postotak članova visok, to ne znači da vjera ima istaknuto mjesto u njihovom životu. Statistika, na primjer pokazuje da samo dvanaest posto Norvežana ide u crkvu češće nego jedanput mjesečno. 37 posto ljudi govori ne ide nikad u crkvu. I dalje je crkva bitna za većinu stanovnika pri obredima kao krštenje, krizma, vjenčanje i pogrebi, uz Božić.

Razne vjerske zajednice primaju novac od države za rad.

Vjerske i duhovne zajednice mogu dobiti finansijsku pomoć od države i općine. Priznata vjerska i duhovna društva primaju jednak iznos za svakog od svojih članova kao i što Crkva Norveške prima.

Norveška je multikulturno i sekularno društvo

Moské Kirke Shiva
Norveška je postala kršćanska zemlja prije otprilike 1000 godina, i od reformacije tijekom 16.stoljeća je Lutersko kršćanstvo (protestantizam) bila dominirajuća religija u Norveškoj.
Ranije je ispis iz Crkve bio zabranjen za Norvežane. Tek prije oko stotinjak godina je odobreno da se ne-kršćanska vjerska društva mogu organizirati.
Danas je društvo postalo sve više i više sekularno. To znači da religija ima manju važnost u društvu nego ranije, i među privatnim osobama, a i kad se zakoni zemlje formiraju.

Razne vjerske i duhovne grupe u Norveškoj

Oko 30 posto stanovnika u Norveškoj nije član narodne Crkve. Otprilike polovica ovih članova je član drugog vjerskog ili duhovnog društva, dok druga polovica nije član niti jednog takvog društva.
Onih 10 posto koji pripadaju vjerskoj i duhovnoj zajednici izvan Crkve Norveške dijeli se ovako:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Činjenice

Narodna crkva

  • Norveška crkva je narodna crkva. Ona je najveća vjerska zajednica u Norveškoj, koja prakticira luteranski protestantizam kršćanstva.
  • Ranije je Crkva Norveške bila Državna crkva u Norveškoj.
  • Od 21. maja / svibnja 2012 godine Norveška više nema državnu religiju.