Tarih, coğrafya ve yaşam biçimi

Norveç’te dinler ve yaşam felsefesi

Religiøse symboler

Norveç’te halkın çoğunluğu Hıristiyan olsa da, din özgürlüğü bulunmaktadır. Bu, insanların istedikleri dini takip edilme ya da cezalandırma korkusu olmadan uygulayabilecekleri anlamına gelir. Bu aynı zamanda bireylerin seçtikleri dine ait olma özgürlükleri olduğu anlamına gelir. Herhangi bir dine bağlı olmamayı seçmek de o derecede önemlidir.

Norveç’te en yaygın din topluluğu Norveç Kilisesine bağlı Hıristiyanlardır. Nüfusun yüzde 70’i Kilisenin üyesidir. Üye olanların sayısı çok olsa da, bu herkesin hayatında dinin çok önemli bir yer tuttuğu anlamına gelmez. İstatistiklere göre örneğin, Norveçlilerin sadece yüzde 12’sinin ayda bir kereden fazla Kiliseye gittiğini göstermektedir. Halkın yüzde 37’si, hiç kiliseye gitmediğini beyan etmektedir. Ancak kilise, vaftiz töreni, ergenlikte dinin tasdik edilmesi töreni, düğünler, cenaze törenleri ve Noel törenlerinin yapıldığı bir yer olması açısından halk için önemlidir.

Değişik din grupları, görevlerini yapabilmek için devletten para almaktadır.

Din ve inanç organizasyonları devletten ve belediyeden ekonomik destek alabilirler. Onaylanmış din ve inanç grupları her sene üyeleri için devletten Norveç kilisesinin üyeleri için aldığı kadar destek almaktadır.

Norveç çok kültürlü ve laik bir toplumdur.

Moské Kirke Shiva
Norveç, yaklaşık 1000 yıl önce Hıristiyanlaştırılmıştır. 1500’lü yıllardaki dini reform hareketinden sonra Norveç’te Luthercilik benimsenerek, Protestanlık Norveç’te hakim olan mezhep durumuna gelmiştir.
Daha önce Norveçlilerin Devlet Kilisesinden çıkmaları yasaktı. Ancak aşağı yukarı yüz yıl önce Hıristiyan olmayan inanç gruplarının Norveç’te organize olmalarına izin verildi.
Günümüzde toplum giderek laikleşmektedir. Bu, dinin toplum içindeki öneminin hem özel kişiler için, hem de ülkenin yasaları oluşturulurken, giderek daha azaldığı anlamına gelir.

Norveç’teki çeşitli inanç ve yaşam felsefesi grupları

Norveç’te toplumun yüzde 30’si kilise üyesi değildir. Bunların yaklaşık yarısı başka bir inanç ve yaşam felsefesi grubuna üyeyken, diğer yarısı ise herhangi bir grubun üyesi değildir.
Norveç Kilisesine üye olmayan bu yüzde onluk grubun dağılımı şöyledir:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Bilgiler

Halk kilisesi

  • Norveç kilisesi bir halk kilisesidir. Norveç’te en büyük inanç toplumudur. Lütheriyen-protestan hristiyanlığı uygular.
  • Daha önceleri Norveç kilisesi (Den norske kirke) Norveç’te devlet kilisesiydi.
  • Norveç’te 21 mayıs 2012 tarihinden itibaren her hangi bir devlet dini bulunmamaktadır.