Tarih, coğrafya ve yaşam biçimi

Norveç’te dinler ve yaşam felsefesi

Religiøse symboler

Norveç’te tam bir din özgürlüğü vardır. Bu şu demektir; isteyen kişinin dininin gerekliliklerini
kimseden korkmadan, takip edilme ve ceza korkusu olmadan istediği gibi uygulamasıdır. Bu aynı
zamanda, her bireyin özgür iradesi ile hangi dine mensup olmak istediğinin kararını kendisinin
verme iradesinin olduğu anlamına gelir. Bireyin istemediği dini seçmeme özgürlüğü de en az seçme
özgürlüğü kadar önemlidir.

Norveç’teki en büyük inanç topluluğu, halk kilisesi olan Norveç Kilisesidir. Norveç Kilisesi prensip
olarak herkesi kapsar ve vaftiz olan çocukları ve kilise üyeliğinden ayrılmamış olanları da içerir.
Norveç toplumunun yaklaşık yüzde 70’i kiliseye üyedir. Üyeliğin yüksek oranda olması, insanların
yaşamlarında dinin yerinin önemli olduğu anlamına gelmez. Buna karşın, kilise hala vaftiz törenlerinde, ergenlik tasdiği, evlenme, cenaze törenleri ve buna ek olarak ta noelde birçok insanın gözünde önemini
korumaktadır.

Farklı inanç toplulukları işleyişlerini sürdürebilmek için devletten maddi destek alırlar.

Din ve inanç organizasyonları devletten ve belediyeden ekonomik destek alabilirler. Onaylanmış din ve inanç grupları her sene üyeleri için devletten Norveç kilisesinin üyeleri için aldığı kadar destek almaktadır.

Norveç çok kültürlü ve laik bir toplumdur.

Moské Kirke Shiva
Norveç, yaklaşık 1000 yıl önce Hıristiyanlaştırılmıştır. 1500’lü yıllardaki dini reform hareketinden sonra Norveç’te Luthercilik benimsenerek, Protestanlık Norveç’te hakim olan mezhep durumuna gelmiştir.
Daha önce Norveçlilerin Devlet Kilisesinden çıkmaları yasaktı. Ancak aşağı yukarı yüz yıl önce Hıristiyan olmayan inanç gruplarının Norveç’te organize olmalarına izin verildi.
Günümüzde toplum giderek laikleşmektedir. Bu, dinin toplum içindeki öneminin hem özel kişiler için, hem de ülkenin yasaları oluşturulurken, giderek daha azaldığı anlamına gelir.

Norveç’teki çeşitli inanç ve yaşam felsefesi grupları

Norveç’te toplumun yüzde 30’u kilise üyesi değildir. Bunların yaklaşık yarısı başka bir inanç ve yaşam felsefesi grubuna üyeyken, diğer yarısı ise herhangi bir grubun üyesi değildir.
Norveç Kilisesine üye olmayan bu yüzde onluk grubun dağılımı şöyledir:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Bilgiler

Halk kilisesi

  • Norveç kilisesi bir halk kilisesidir. Norveç’te en büyük inanç toplumudur. Lütheriyen-protestan hristiyanlığı uygular.
  • Daha önceleri Norveç kilisesi (Den norske kirke) Norveç’te devlet kilisesiydi.
  • Artık Norveç’in herhangi bir devlet dini yoktur.