Lịch sử, địa lý và cách sống

Các tôn giáo và nhân sinh quan tại Na uy

Religiøse symboler

Tuy Na uy có một giáo hội cộng đồng, nhưng lại hoàn toàn có tự do tín ngưỡng. Điều này nghĩa là người dân có thể thực hiện niềm tin của mình mà không cần lo sợ bị ngược đãi hoặc bị trừng phạt. Điều này cũng có nghĩa là mỗi cá thể có quyền quyết định tôn giáo mà mình muốn theo. Điều quan trọng tương tự là mỗi cá thể cũng có quyền quyết định không theo tôn giáo nào.

Tôn giáo lớn nhất ở Na uy là Giáo hội Na uy. Khoảng 70% dân chúng là thành viên của giáo hội này. Dù có số phần trăm thành viên cao, nhưng điều này không có nghĩa là tôn giáo có chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời của mọi người. Thí dụ như thống kê cho thấy chỉ có 12% người Na uy đi lễ nhiều hơn một lần mỗi tháng. 37% nói là họ không hề đi lễ. Nhưng nhà thờ vẫn quan trọng đối với hầu hết dân chúng trong các nghi lễ như rửa tội, thêm sức, đám cưới và đám tang, ngoài dịp lễ Giáng sinh.

Nhà nước cấp tiền hoạt động cho các tôn giáo khác nhau

Các tôn giáo và các tổ chức nhân sinh quan có thể được trợ cấp của nhà nước và chính quyền địa phương. Các tôn giáo và các tổ chức nhân sinh quan được công nhận sẽ nhận được trợ cấp cho mỗi thành viên giống như Giáo hội Na uy.

Na uy là một xã hội đa văn hoá và trần tục

Moské Kirke Shiva
Na uy trở thành quốc gia theo Ki-Tô giáo cách đây khoảng 1000 năm, và sau cuộc cải cách vào thế kỷ 16, Cơ đốc giáo (Tin lành) là tôn giáo chính tại Na uy.
Trước đây, người Na uy không được phép rút tên ra khỏi quốc giáo, và cách đây khoảng 100 năm các tôn giáo không thuộc Ki-Tô giáo mới được phép tổ chức tại Na uy.
Hiện nay đời sống xã hội ngày càng trần tục. Điều này nghĩa là tôn giáo có vai trò kém quan trọng hơn trong xã hội so với trước đây, cả với cá nhân lẫn khi soạn thảo các đạo luật tại Na uy.

Các tôn giáo và các tổ chức nhân sinh quan khác nhau tại Na uy

Khoảng 30% dân chúng tại Na uy không phải là thành viên của giáo hội cộng đồng. Khoảng phân nửa trong số những người này là thành viên của các tôn giáo và các tổ chức nhân sinh quan khác, số còn lại không thuộc về tôn giáo nào.
10% những người thuộc về các tôn giáo và các tổ chức nhân sinh quan không thuộc về Giáo hội Na uy, chia ra như sau:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Sự kiện

Giáo hội đại chúng

  • Giáo hội Na uy là một giáo hội đại chúng. Giáo hội này là cộng đồng tín ngưỡng lớn nhất tại Na uy, và hành đạo theo Ki-Tô giáo hệ tin lành luther.
  • Trước đây giáo hội Na uy là quốc giáo tại Na uy.
  • Kể từ ngày 21.05.2012 Na uy không còn có quốc giáo nữa.