تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

نفوس ناروی و توزیع آن

  • بیشتراز پنج میلیون نفر در ناروی زندگی می کنند.
  • نزدیک بە 75 فیصد نفوس کشور درامتداد ساحل زندگی می کنند.
  • حدود نیمی از جمعیت در شرق کشور زندگی می کنند.
  • در حدود دوازده فیصد جمعیت دارای پیشینه مهاجرتی می باشند (مهاجرین و فرزندان مهاجرینی کە در ناروی بە دنیا آمدە اند). شهرهای اسلو و درامِّن در ناروی بالاترین درصد جمعیت با دارای پیشینە مهاجرتی را دارند.
  • برای دریافت معلومات بیشتر در مورد نفوس ناروی اینجا به سایت زیر مراجعه کنید:
    www.ssb.no

واقعیت ها

سامی

ناروی دارای باشندگان بومی تحت نام سامی می باشد. سامی ها برای طولانی ترین مدت در ناروی زندگی نموده اند. بین 40000 الی 50000 سامی امروز در ناروی بسر می برند. یک مجموعه مشترک حدود 50000 سامی همچنان در سویدن، فنلند و روسیه زندگی می کنند.

سامی ها دارای زبان خود می باشند که سامی نامیده می شود. انواع مختلف زبان سامی وجود دارد.

سامی ها دارای پارلمان شان از سال 1989 بوده است. موضوعات مخصوص سامی ها در پارلمان آنها مورد بحث قرار می گیرد. ولی قانون ناروی نیز بالای سامی ها و به همان گونه تمام باشندگان ناروی قابل تطبیق می باشد.