Povijest, zemljopis i načini života

Naseljavanje i populacija

  • Norveška ima preko pet miliona stanovnika.
  • Skoro 75 posto stanovništva živi duž obale.
  • Oko polovine populacije živi na Østlandet.
  • Oko 17 posto stanovništva su doseljenici (doseljenici i djeca doseljenika rođena u Norveškoj). Oslo i Drammen imaju najveći postotak doseljenika.
  • Više informacija o stanovništvu pročitajte ovdje: www.ssb.no

Činjenice

Laponci – Saami

Norveški starosjedioci zovu se sami – (Laponci), a Saami su grupa naroda koja je najduže vremena živjela u Norveškoj. U Norveškoj živi između 40 000 i 50 000 Saama. Također u Švedskoj, Finskoj i Rusiji živi ukupno 50 000 Saama.

Saami imaju svoj jezik – samijski. Postoji više različitih samijskih jezika.

Saami su od 1989 godine imali vlastitu saami upravu. U sami upravi raspravljaju se stvari koje se tiču posebno saamijskog stanovništva. Norveški zakon važi za saamijsko stanovništvo kao i za sve ostale koji žive u Norveškoj.