Historia, gjeografia dhe mënyra e jetesës

Vendbanimet dhe popullata e Norvegjisë

  • Më shumë se pesë milionë njerëz banojnë në Norvegji.
  • Gati 75 për qind e banorëve jetojnë përgjatë bregdetit.
  • Rreth gjysma e popullsisë jeton në Norvegjinë Lindore.
  • Rreth 17 për qind e popullsisë ka një prejardhje të huaj(imigrantë dhe fëmijët e imigrantëve të lindur në Norvegji). Oslo dhe Drammen janë qytetet në Norvegji me përqindjen më të lartë të banorëve me prejardhje të huaj.
  • Më shumë informacion për popullatën në Norvegji mund të gjeni këtu:www.ssb.no

Faktet

Laponët/Samezët

Norvegjia ka një popullsi të lashtë të quajtur laponët, dhe laponët janë grupi i popullsisë që ka jetuar më së gjati në Norvegji. Sot duhet të jenë në mes 40 000 dhe 50 000 laponë në Norvegji. Gjithashtu jetojnë rreth 50 000 laponë gjithsej në Suedi, Finlandë dhe Rusi.

Laponët kanë gjuhën e tyre – gjuhën lapone. Ka disa gjuhë të ndryshme lapone.

Laponët, që nga viti 1989 kanë pasur parlamentin/kuvendin e tyre. Në Parlamentin laponë, janë çështjet që vlejnë posaçërisht për popullsinë lapone, që diskutohen. Por ligji norvegjez vlen edhe për popullatën lapone si për të gjithë të tjerët që qëndrojnë në Norvegji.

Çdo katër vjet mbahen zgjedhjet për parlamentin e laponëve, në kohën e njëjtë kur janë zgjedhjet parlamentare.