ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการดำเนินชีวิต

ประชากรในประเทศนอร์เวย์และการตั้งถิ่นฐาน

  • ประเทศนอร์เวย์มีประชากรอาศัยอยู่มากว่า 5 ล้านคน
  • เกือบ 75% ของประชากรอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง
  • ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ตะวันออก
  • ประชากรประมาณ 17% มีภูมิหลังมาจากผู้อพยพ (หมายถึง ผู้อพยพและเด็กนอร์เวย์ที่เกิดจากผู้อพยพ) ในประเทศนอร์เวย์ ออสโลและดรัมเมน เป็นเมืองที่มีประชากรซึ่งมีภูมิหลังมาจากผู้อพยพ อาศัยอยู่มากที่สุด
  • อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรของประเทศนอร์เวย์ได้ที่นี่: www.ssb.no

ข้อเท็จจริง

ซามิ

นอร์เวย์มีประชากรชนพื้นเมืองเรียกว่าชาวซามิ ซามิอาศัยอยู่ในนอร์เวย์นานที่สุด มีชาวซามิอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ในวันนี้ประมาณ 40,000 – 50,000 คน ชาวซามิอีกประมาณ 50,000 คนยังอาศัยอยู่ในสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซียด้วย

ซามีมีภาษาของตนเองเรียกว่า ซามิ มีสิ่งที่แตกต่างมากมายในภาษาซามิ

ซามิมีรัฐสภาซามิของตนเอง (Sameting) ตั้งแต่ค.ศ. 1989 เรื่องที่เป็นข้อกังวลโดยเฉพาะของชาวซามิถูกอภิปรายในรัฐสภาซามิ แต่กฎหมายนอร์เวย์ยังใช้กับชาวซามิด้วย รวามถึงกลุ่มประชากรอื่นทั้งหมดในนอร์เวย์