ታሪኽ፣ ጂኦግራፍን ኣነባብራን

ኣነባብራን ህዝቢ ኣብ ኖርወይን

  • ኣብ ኖርወይ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚልዮን ሰባት ይቕመጡ።
  • ዳርጋ 75 ሚእታዊት ተቐማጦ ኣብ ገምገም ባሕሪ ይቕመጡ።
  • ኣስታት ፍርቂ ካብዚ ህዝቢ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ናይዚ ሃገር ይቕመጥ።
  • ከባቢ 17 ሚእታዊት ካብዚ ህዝቢ ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ኣለዎ(ወጻእተኛታትን ኣብ ኖርወይ ዝተወልዱ ደቂ ወጻእተኛታት)። ብሚእታዊት ኦስሎን ድራመንን ኣብ ኖርወይ እተን ዝለዓለ ብጽሒት ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ዘለዎም ዝሓዘላ ከተማታት እየን።
  • ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝቢ ኖርወይ ኣብዚ ኣንብብ፡ www.ssb.no

ጭብጢ

ሳመ

ኖርወይ ናይ ጥንቲ ህዝቢ ኣለዋ ሳመር ዝበሃሉ፣ ሳመር እቶም ኣብ ኖርወይ ዝነወሐ ግዜ ዝተቐመጡ እዮም። ኣብ ኖርወይ ካብ 40000 ክሳብ 50000 ሳመር ኣለዉ። ጠቕላላ ውን ኣብ ሽወደን፣ፊንላንድን ራሻን ከባቢ 50 000 ሳመር ኣለዉ።
ሳመር ናቶም ቋንቋ ኣለዎም-ሳሚስክ፣ ዝተፈላለየ ሳሚስካዊ ቋንቋታት ኣሎ።
ካብ 1989 ኣትሒዞም ሳመር ናቶም ባይቶ ኣለዎም። ኣብ ባይቶ ሳመር ብፍሉይ ንህዝቢ ሳመር ዝምልከት ጉዳያት ይዝተየሉ። ይኹን ደኣ እምበር ሕጊ ኖርወይ ንሳመር ውን ይምልከት እዩ፣ ማዕረ ኩሎም ካልኦት ተቐመጥቲ ኖርወይ።
ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ክካየድ ከሎ፡ ኣብ ኣኣርባዕተ ዓመት ባይቶ ሳመር ምርጫ የካይድ እዩ።