ታሪኽ፣ጆግራፊ መነባብሮ

ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ዝሰፈረሉን ብዝሑን

  • ኣብ ኖርወይ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚልዮን ሰባት ይቕመጡ።
  • ዳርጋ 75 ሚእታዊት ተቐማጦ ኣብ ገምገም ባሕሪ ይቕመጡ።
  • ኣስታት ፍርቂ ካብዚ ህዝቢ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ናይዚ ሃገር ይቕመጥ።
  • ከባቢ 17 ሚእታዊት ካብዚ ህዝቢ ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ኣለዎ(ወጻእተኛታትን ኣብ ኖርወይ ዝተወልዱ ደቂ ወጻእተኛታት)። ብሚእታዊት ኦስሎን ድራመንን ኣብ ኖርወይ እተን ዝለዓለ ብጽሒት ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ዘለዎም ዝሓዘላ ከተማታት
  • ተወሳኺ ሓበሬታ፣
    www.ssb.no

ጭብጢ

ሳመ

ኖርወይ ሳመ ዝበሃሉ ቀዳሞት ህዝቢ ኣለውዋ ። እዞም ሳመ ዚበሃሉ ብሄር እቶም ዚነውሐ ጊዜ ኣብ ኖርወይ ዚተቐመጡ ህዝቢ እዮም። ኣብ ኖርወይ ካብ 40 000 ክሳብ 50 000 ዚኾኑ ሳመ ኣለዉ። ብሓባር ገለ 50 000 ዚኾኑ ሳመ ኣብ ሽወደን፣ ፊንላንድን ሩሲያን ይቕመጡ።.
እዞም ሳመ ቋንቋ ኣለዎም – ሳሚስክ ይበሃል፡ ብዙሕ ሳሚስክ ላህጃታት ከኣ ኣለዎም።
ሳመ ካብ 1989 ጀሚሮም ናቶም ባይቶ ኣለዎም። ኣብቲ ባይቶ ሳመ ፡ ንህዝቢ ሳመ ዝምልከት ጉዳይት ይመያየጥሉ፡ ሕጊ ኖርወይ ግን ከምቶም ካልኦት ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ንሳመ ህዝቢ’ ውን ይምልከት እዩ።