Tarih, coğrafya ve yaşam biçimi

Norveç’te Yerleşim ve Nüfus

  • Norveç’te beş milyonun üzerinde insan yaşamaktadır.
  • Nüfusun yaklaşık yüzde 75’i kıyı kesimlerinde yaşamaktadır.
  • Nüfusun yaklaşık olarak yarısı doğu bölgesinde (Östlandet) yaşamaktadır.
  • Nüfusun yaklaşık yüzde 17’si göçmen kökenlilerden oluşur. (göçmenler ve Norveç’te doğan göçmen çocukları) Norveç’teki göçmenlerin en yoğun yaşadığı şehirler Oslo ve Drammen’dir.
  • www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring#blokk-1

Bilgiler

Laponlar (Samiler)

Norveç’te Samiler, denilen yerli bir halk yaşamaktadır. Samiler Norveç’te en uzun süre yaşamış olan halk grubudur. Sayıları Norveç’te 40 000 – 50 000 arasındadır. İsveç, Finlandiya ve Rusya’da da yaklaşık 50 000 civarında Sami yaşamaktadır. Samilerin samisk denilen kendi lisanları bulunmaktadır. Birden fazla farklı Sami lisanı vardır.

Samiler 1989 yılından itibaren kendi parlamentolarına sahip olmuşlardır. Parlamentolarında özellikle lapon halkını ilgilendiren konular tartışılır. Ancak, Norveç’te ikamet eden diğerleri gibi Lapon halkı için de Norveç yasaları geçerlidir.