መንግስት፣ ዞን ፅህፍት ቤትና ወረዳዎች

መንግስት፣ ዞን ፅህፍት ቤትና ወረዳዎች

በኖርዌይ 18 ዞኖችና 422 ወረዳዎች ይገኛሉ።
ዞኖችና ወረዳዎች የጂኦግራፊና የአስተዳደር ክፍፍል ነው። ምንም እንኳ ብዙውን የሚወስነው መንግስት ቢሆንም ወረዳና ዞን ብዙ ነገሮችን ይወስናሉ። መንግስት ለዞንና ወረዳዎች ገደብ ያስቀምጣል። መንግስት በአግሪቱ ላይ ሲወስን ዞንና ወረዳዎች ግን በተወሰነው ቦታ ላይ ብቻ ይወስናሉ።

ፖለቲካና የአስተዳደር አመራር

መንግስት፣ ዞን ፅህፍት ቤትና ወረዳዎች የሚተዳደሩት በህዝብ በተመረጡ ፖለቲከኞች ነው። ይህም ማለት ፖለቲከኞች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመካከሩ ሲሆንና የትኛው ፖለቲካ በየትኛው የተለያየ አካባቢ እንደሚያገለግልም ይወስናሉ። ፖለቲካው ህይወት ኖሮት እንዲንቀሳቀስ የሚያደርጉት ግን ቢሮክራቶች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ዞን ፅህፍት ቤትና ወረዳዎች ናቸው።

መረጃ

እነዚህ ከመንግስት ሃላፊነቶች ጥቂቶቹ ናቸው።

 • የውጪ ጉድይ ፖለቲካ
 • ሆስፒታሎች
 • ህጎች
 • ለትምህርት ቤቶች እቅድ

እነዚህ ከዞኑ አስተዳደር ሃላፊነቶች ጥቂቶቹ ናቸው፣

 • የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
 • የዞኑ መንገዶች

እነዚህ ከወረዳው ሃላፊነቶች ጥቂቶቹ ናቸው፣

 • የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
 • መዋለ ህፃናት
 • የአረጋውያን እንክብካቤ
 • ማሳደስ፣ ውሃና ፍሳሽ
 • የወረዳው መንገዶች

መልመጃዎቹን ይስሩ