ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္

ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္

နော်ဝေတွင် ခရိုင် ၁၁ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ၃၅၆ မြို့နယ် ရှိသည်။ (အော့စလိုသည် မြို့နယ်တခုဖြစ်သလို ခရိုင်တခုလည်းဖြစ်သည်)

တိုင်းများနှင့်မြို့နယ်များသည် ပထဝီအပိုင်းအခြားများဖြစ်သည့်နည်းတူ နိုင်ငံရေးသြဇာအရ ပိုင်းခြားထားသည့် အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများလည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်က ဆုံးဖြတ်သည်ကများသည့်တိုင်အောင် တိုင်းရုံးစိုက်မြို့နယ် နှင့် မြို့နယ်တို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အချို့ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်က တိုင်းရုံးစိုက်မြို့နယ် နှင့် မြို့နယ်တို့အပေါ် စည်းကမ်းဘောင်များ ချမှတ်ပေးသည်။ နိုင်ငံတော်က တနိုင်ငံလုံးကို ကိုင်တွယ်ချိန်တွင် တိုင်းရုံးစိုက်မြို့နယ် နှင့် မြို့နယ်တို့က မိမိတို့၏ နယ်မြေအတွင်းသာ ကိုင်တွယ်သည်။

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းရုံးစိုက်မြို့နယ်များ နှင့် မြို့နယ်များ ကို ပြည်သူကရွေးချယ်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(နိုင်ငံရေးသမား)များက ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးကို နိုင်ငံရေးသမားများက ဆွေးနွေးပြီး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် မည်သည့်မူဝါဒမျိုး ကျင့်သုံးသင့်သည်ကို ဆွေးနွေကြသည်။ သို့သော် ထိုမူဝါဒများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရသည်မှာ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများ – နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းရုံးစိုက်မြို့နယ်များ နှင့် မြို့နယ်များရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းများ – သာဖြစ်သည်။

အခ်က္အလက္

ဤသည္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • ႏိုင္ငံျခားေရး
 • ေဆးရံု
 • ဥပေဒမ်ား
 • ေက်ာင္းစာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

ဤသည္တို႔မွာ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားေရး
 • ႏိုင္ငံတြင္း ကားလမ္းမႀကီးမ်ား

ဤသည္တို႔မွာ ္ႃမိႈ႕နယ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • အေျခခံပညာေက်ာင္း
 • ေန႔ကေလးထိန္းဌာန
 • သက္ႀကီး႐ြယ္အို ႁပႈစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
 • ႁပႈျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာ
 • ႃမိႈ႕နယ္တြင္း ကားလမ္းမ်ား