Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene

I Norge er det 11 fylker og 356 kommuner (Oslo er både en kommune og et fylke).

Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett i en del saker, selv om også staten bestemmer mye. Staten setter også rammer for fylkeskommunene og kommunene. Staten bestemmer over hele landet, mens fylkeskommunen og kommunene bare bestemmer lokalt.

Politisk og administrativ styring

Staten, fylkeskommunene og kommunene blir styrt av folkevalgte politikere. Det betyr at politikerne diskuterer ulike saker og bestemmer hvilken politikk som skal gjelde på forskjellige områder. Men det er byråkratene – de ansatte i staten, fylkeskommunene og kommunene – som setter politikken ut i livet.

Fakta

Dette er noen av statens ansvarsområder:

 • utenrikspolitikk
 • sykehus
 • lover
 • læreplaner for skolen

Dette er noen av fylkeskommunens ansvarsområder:

 • videregående opplæring
 • fylkesveier

Dette er noen av kommunenes ansvarsområder:

 • grunnskolen
 • barnehager
 • eldreomsorg
 • renovasjon, vann og avløp
 • kommunale veier