መንግስቲ፣ ዞባዊ ምምሕዳር (ፊልከስኮሙነን) ኮሙነታትን

መንግስቲ፣ ዞባዊ ምምሕዳር (ፊልከስኮሙነን) ኮሙነታትን

ኣብ ኖርወይ 18 ዞባታትን 422 ኮሙነታትን ኣለዋ።(ኦስሎ ክልቲኡ እያ፣ ዞባን ኮሙነን)።

ዞባታትን ኮሙነታትን፣ ጆግራፍያዊ ከባቢታትን ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘለወን ኣሃዱታትን እየን።ፊልከስኮሙነንን(ዞባዊ ምምሕዳር) ኮሙነንን ኣብ ብዝሕ ዝበለ ጉዳያት ባዕለን ክውስና መሰል ኣለወን፣ ዋላ መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዝውስን እንተኾነ። መንግስቲ ንፊልከስኮሙነታትን ኮሙነታትን ደረት ይሕንጽጸለን። መንግስቲ ብሃገር ደረጃ ይውስን፣ ፊልከስኮሙነን ኮሙነን ከኣ ኣብ ከባቢአን ይውስና።

ፖለቲካዊ ንምምሕዳራዊ መሪሕነት

መንግስቲ፣ዞባዊ ምምሕር (ፊልከስኮሙነታትን) ኮሙነታትን ብህዝቢ ዝተመርጹ ፖለቲከኛታት ይምርሑ። እዚ ማለት ፖለቲከኛታት ዝተፈላለዩ ጉድያት ይዛተዩ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣየናይ ፖሊሲታት ከምዝምልከት ይውስኑ። ቢሮክራሰኛታት-ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ፊልከስኮሙነታትን ኮሙነታትን እዮም ነዚ ፖሊሲታት ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ።

ጭብጢ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት መንግስቲ እየን፣

 •  ፖለቲካ ጉዳያት ወጻኢ
 • ሆስፒታል
 • ሕግታት
 • መደባት መማህራን ንቤት ትምህርቲ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት ኣውራጃታት እየን፣

 •  ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
 • ጽርግያታት ኣውራጃ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት ኮሙነታት እየን፣

 •  ሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲ
 • መዋእለ-ህጻናት
 • ምንባይ ኣረገውቲ
 • ምሕዳስ፣ ማይን ቱቦን
 • ጽርግያ ኮሙነታት