መንግስቲ፣ ኣውራጃታትን ኮሙነታትን

መንግስቲ፣ ኣውራጃታትን ኮሙነታትን

ኣብ ኖርወይ 18 ኣውራጃታትን 422 ኮሙነታት ኣለዋ። ኣውራጃታት ኰነ ኮሙነታት ጅኦግራፊካዊ ቦታን ፖለቲካዊ ምምሕዳርን እየን። ዋላኳ መንግስቲ መብዛሕትኡ ዝውስን እንተዀነ ኣውራጃታት ኮነ ኮሙነታት ንገለ ጉዳያት ባዕሎም መሰል ምውሳን ኣለዎም። መንግስቲ ንኣውራጃታትን ኮሙነታትን ጠርዚ ይገብረሎም እዩ። መንግስቲ ኣብ ሙሉእ ሃገር እዩ ዝውስን፡ ኣውራጃታትን ኮሙነታት ግን ኣብቲ ቦትአን ጥራይ እየን ዝውስና።

ፖለቲካዊን ምምሕዳራዊን ኣመራርሓ

መንግስቲ፣ ኣውራጃታትን ኮሙነታትን በቲ ህዝቢ ዝመረጾም ፖለቲካውያን ወከልቲ እዩ ዝመሓዳደር። እዚ ማለት ከኣ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለየ ጉዳያት ይካትዕሉን ይውስኑን፣ ነቲ ዝተፈላለየ ቦታ ኣየናይ ፖለቲካ ከም ዝምልከቶ ኸኣ ይውስኑ። ግን እቶም ቢሮክራታውያን – እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ኣውራጃታትን ኮሙነታትን እዮም ነዚ ፖለቲካ ከተግብርዎ ዝኽእሉ።

ጭብጢ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት መንግስቲ እየን፣

 •  ፖለቲካ ጉዳያት ወጻኢ
 • ሆስፒታል
 • ሕግታት
 • መደባት መማህራን ንቤት ትምህርቲ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት ኣውራጃታት እየን፣

 •  ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
 • ጽርግያታት ኣውራጃ

እዘን ዝስዕባ ገለ ካብ ሓላፍነታት ኮሙነታት እየን፣

 •  ሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲ
 • መዋእለ-ህጻናት
 • ምንባይ ኣረገውቲ
 • ምሕዳስ፣ ማይን ቱቦን
 • ጽርግያ ኮሙነታት

ሕቶታት መልስ