Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler.

Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler.

Norveçte 11 il ve 356 belediye vardır. (Oslo hem belediye hemde ildir.)

İller ve belediyeler hem coğrafi bölgeler hem de politik yönetimli birimlerdir. Hem il belediyelerinin hem de belediyelerin bazı konularda kendi içlerinde karar verme hakları olmakla birlikte birçok konuda da devlet karar vericidir. Devlet il belediyeleri ve belediyeler için bir çerçeve çizer. Devlet ülkenin tamamı hakkında kararlar alırken, il belediyeleri ve belediyeler sadece yerel kararlar alırlar.

Politik ve idari yönetim

Devlet, il belediyeleri ve belediyeler halkın seçtiği politikacılar tarafından yönetilir. Bu şu anlama gelir, politikacılar farklı konularda tartışır ve hangi politikanın hangi yerde uygulanacağına karar verirler. Fakat bürokratlar, devlet memurları/çalışanları, il belediyeleri memurları/çalışanları, belediye memurları/çalışanları karar verilen politikanın hayata geçmesini sağlarlar.

Bilgiler

Devletin sorumluluk alanlarından bazıları:

 • Dış politika
 • Hastane
 • Yasalar
 • Okullar için müfredat planları

İl belediyelerin sorumluluk alanlarından bazıları:

 • Lise ve dengi okul eğitimi
 • İle ait yollar

Belediyelerin sorumluluk alanlarından bazıları:

 • İlköğretim okulları
 • Kreşler
 • Yaşlıların bakımı
 • Temizlik işleri, su ve kanalizasyon
 • Belediyeye ait yollar