Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler.

Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler.

Norveç’te 18 vilayet ve 422 belediye bulunmaktadır. Vşlayet ve belediyeler hem cografi bölgeler hem de politik yönetim birimleridir. Çoğunlukla devlet karar verse de bir takım konularda hem büyük şehir belediyeleri hem de belediyeler kendi başlarına karar verme hakkına sahiptirler. Büyük şehir belediyeleri ve belediyeler için ana çerçeveyi devler çizer. Büyük şehir belediyeleri ve belediyeleler sadece yerel kararları alırken, tüm ülke için devlet karar verir.

Politik ve yönetimsel idare

Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler halk tarafından seçilen politikacılar tarafından yönetilir. Yani politikacılar farklı konularda tartışarak değişik alanlarda hangi politikaların uygulanacağı konusunda karar verirler. Ancak, politikayı pratiğe geçiren büroklardır – devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlardır.

Bilgiler

Estas são algumas das áreas de responsabilidade do Estado:

 • Política de Negócios Estrangeiros
 • Hospital
 • Leis
 • Planos de ensino escolar

Estas são algumas das áreas de responsabilidade do Município Distrital:

 • Ensino secundário
 • Estradas distritais

Estas são algumas das áreas de responsabilidade do Município

 • Escolaridade básica obrigatória
 • Jardins de infância
 • Serviço de cuidados da terceira idade
 • Serviços municipais de água, esgotos e lixos
 • Estradas municipais

SORULARI CEVAPLAYIN