Demokrati og velferdssamfunn

Storting og regjering

Stortinget

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
Norges nasjonalforsamling heter Stortinget. På Stortinget sitter det 169 representanter som velges av folket for fire år om gangen. De representerer ulike politiske partier. Stortinget er den øverste statsmakten i Norge.

Dette er de viktigste oppgavene til Stortinget:

  • vedta nye lover og forandre gamle lover
  • vedta statsbudsjettet
  • kontrollere regjeringen og statsforvaltningen
  • drøfte politiske spørsmål og store prosjekter

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Politiske debatter i Stortinget er åpne for publikum. Alle som vil, kan være til stede og høre på at politikerne diskuterer. Publikum har likevel ikke rett til å snakke eller uttale seg om saker i Stortinget. Man kan stille spørsmål til stortingsrepresentantene gjennom e-post eller vanlig brev. E-postadresser til alle representantene og mer informasjon finner du på stortinget.no.

Regjeringen

Etter et stortingsvalg danner et eller flere partier en ny regjering. Regjeringen består av statsrådene (den politiske lederen for hvert departement) og statsministeren. En av regjeringens oppgaver er å foreslå nye lover og endringer i lovene, men det er Stortinget som vedtar lovene og lovendringene.

Regjeringen skal sørge for at de sakene som blir vedtatt i Stortinget, blir gjennomført i praksis. Regjeringen lager også forslag til statsbudsjett hvert år. Hver fredag har regjeringen møte med kongen. Da informerer statsrådene kongen om forskjellige politiske saker. Disse møtene kalles statsråd. Kongen har liten politisk makt, men disse møtene er likevel viktige.

Når flere partier samarbeider om å danne regjering, kalles det en koalisjonsregjering. Hvis partiet eller partiene i regjeringen til sammen har flertall i Stortinget, kaller vi det en flertallsregjering. Motsatt kaller vi det en mindretallsregjering hvis det partiet eller de partiene som danner regjering, har under halvparten av representantene på Stortinget. De siste årene har alle regjeringer i Norge vært koalisjonsregjeringer.

Maktfordelingsprinsippet:

Maktfordelingsprinsippet betyr at Stortinget, Regjeringen og domstolene har delt makten mellom seg.

Fakta

Maktfordelingsprinsippet

Maktfordelingsprinsippet deler makten mellom tre uavhengige myndigheter:

  • En lovgivende myndighet – Stortinget, som vedtar lover.
  • En utøvende myndighet – regjeringen, som foreslår lover og sørger for at de blir iverksatt og gjennomført.
  • En dømmende myndighet – domstolene, som dømmer i konkrete saker.