Demokracija i dobrobiti društva

Parlament i vlada

Parlament

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
Norveška narodni skupština se zove Stortinget. U Stortinget-u (Parlamentu) sjedi 169 predstavnika koje je narod izabrao na četiri godine svaki. Oni predstavljaju razne političke partije / stranke. Parlament je najviša državna vlast u Norveškoj.
Najvažniji zadatci Parlamenta su:

  • usvojiti nove zakone i izmijeniti stare zakone
  • usvojiti državni budžet
  • kontrolirati vladu i državnu upravu
  • diskutirati politička pitanja i velike projekte

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Političke rasprave u Parlamentu su otvorene za javnost. Svi koji žele, mogu biti prisutni i slušati diskusiju političara. Publika, ipak, nema pravo da govori ili komentiraše predmete u Parlamentu. Svako može postaviti pitanja predstavnicima u Parlamentu putem e-pošte ili običnim pismom. E-mail adrese svih predstavnika i više informacija nalazi se na stortinget.no.

Vlada

Nakon parlamentarnog izbora, jedna ili više partija formira novu vladu. Vlada se sadrži od ministara (političkih čelnika za svako ministarstvo) i premijera. Jedan od zadataka vlade je da predlože nove zakone i promjene u zakonima, ali Parlament je taj koji usvaja zakone i zakonske promjene. Vlada će osigurati da predmeti koji budu usvojeni u Parlamentu, budu sprovedeni u praksi. Vlada također pravi prijedloge o državnom budžetu svake godine. Svakog petka vlada se sastaje sa Kraljem. Tada ga ministri informišu o raznim političkim predmetima. Ovi sastanci se nazivaju vijećima ministarstva. Kralj ima malu političku moć, ali ovi sastanci su ipak bitni. Kada više partija / stranki surađuje u formiranju vlade, govorimo o koalicijskoj vladi. Ako jedna ili više partija u vladi ima većinu predstavnika u Parlamentu, govorimo o većinskoj vladi. U protivnom, ako partija ili partije koje čine vladu imaju manje od polovine predstavnika u Parlamentu, govori se o manjinskoj vladi. Posljednjih godina sve su vlade u Norveškoj bile koalicijske vlade.

Princip o podjeli vlasti:

Princip o podjeli vlasti znači da Parlament, Vlada i sudstvo dijele vlast između sebe.

Činjenice

Princip raspodjele vlasti

Princip raspodjele vlasti dijeli vlast između tri neovisne vlasti.

  • Vlast zakonodavstva – Parlament, koji usvaja zakone.
  • Izvršna vlast – Izvršna vlast – Vlada, koja predlaže zakone i osigurava implementiranje i sprovođenje zakona.
  • Sudske vlasti – Sudstvo, koje presuđuje konkretne predmete.