Demokratik ve refah toplumu

Parlamento ve hükümet

Parlamento

Stortingsbygningen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
Norveçin ulusal meclisine Stortinget (Parlamento) denilir. Parlamentoda 4 yıl süreyle halk tarafından seçilen 169 milletvekili yer alır. Bunlar değişik partileri temsil ederler. Parlamento Norveç’te en üstde yer alan devlet gücüdür.
Parlamentonun en önemli görevleri:

  • Yeni yasalar yapmak ve eski yasaları değiştirmek
  • Devlet bütcesini hazırlamak
  • Hükümeti ve devlet yönetimini kontrol etmek.
  • Politik konuları ve büyük projeleri tartışmak.

Stortingssalen - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Parlamentodaki politik tartışmalar halka açıktır. İsteyen herkes katılıp politikacıların tartışmalarını dinleyebilir. Ancak, izleyicilerin Stortinget’de (parlamentoda) yer alan konularda konuşma veya görüş bildirme hakları yoktur. Milletvekillerine e-posta veya normal posta ile sorular sorulabilir. Tüm milletvekillerinin e-posta adreslerini ve daha fazla bilgiyi stortinget.no internet adresinde bulabilirsiniz.

Hükümet

Parlamento seçimlerinden sonra bir veya birden fazla parti yeni bir hükümet kurar.

Hükümet bakanlardan (her bir bakanlığın başındaki politik yönetici) ve başbakandan oluşur.
Hükümetin görevlerinden biri yeni yasalar ve yasaalarda değişiklikler önermektir. Ancak, yasalara ve yasalardaki değişikliklere parlamento karar verir.

Hükümet parlamentoda alınan kararların pratiğe geçirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, hükümet her yıl devlet bütcesi için teklif hazırlar.

Hükümet her cuma günü kral ile bir araya gelir. O sırada bakanlar kralı değişik konularda bilgilendirirler. Kralıkn politik gücü azdır. Ancak, bu toplantılar önem taşır.

Hükemeti oluşturmak için birden fazla partinin işbirliği yapmasına koalisyon denir. Hükümetteki parti veya partilerin birlikte parlamentoda çoğunluğu oluşturmasına çoğunluk hükümeti diyoruz. Bunun karşıtı olarak, hükümeti oluşturan parti veya partiler parlamentodaki milletvekillerinin yarısından azına sahip ise buna azınlık hükümeti diyoruz.

Son yıllarda Norveç’teki tüm hükümetler koalisyon hükümeti olmuştur.

Güçlerin dağılımı prensibi:

Güç paylaşımı prensibi/kuvvetler ayrılığı prensibi, Büyük Millet Meclisi, hükümet ve mahkemelerin kendi aralarında gücü paylaşması demektir.

Bilgiler

Güşlerin dağılımı prensibi

Güşlerin dağılımı prensibi gücü üç bağımsız güç arasında böler:

  • Bir yasama gücü – yasaları yapan Parlamento (Stortinget).
  • Bir yürütme gücü – yasaları öneren ve yasaların yürürlüğe konmasını, işletilmesini sağlayan hükümet.
  • Bir yargı gücü – Somut davalarda karar veren mahkemeler.