Demokrati og velferdssamfunn

Valg og politiske partier

Valg

Annethvert år er det politiske valg i Norge. Det veksler mellom stortingsvalg og lokalvalg (fylkestings- og kommunevalg). Det er altså Stortingsvalg hvert fjerde år, og det samme gjelder fylkestingene og kommunestyrene.

I avlukket En dame som stemmer ved valg

De politiske partiene vedtar et program på landsmøtene sine. I programmet skriver de om hvilke saker de ønsker å jobbe med de neste fire årene, det vil si i den valgperioden som kommer.

Det er hemmelige valg i Norge. Det betyr at ingen får vite hvem du stemmer på og du trenger heller ikke å fortelle det til noen. Du bestemmer selv hvilket parti du vil gi stemmen din til, og det er ikke uvanlig at familiemedlemmer stemmer ulikt.

Politiske partier

Det fins mange ulike politiske partier i Norge, og når det er valg, er det mange alternativer å velge mellom. Det er rundt 20 forskjellige partier i Norge.

Vi kan grovt plassere de største partiene på en skala fra «sosialistisk» til «borgerlig», slik: Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Formell og uformell makt

Stortingspolitikerne vedtar lover, lovendringer og budsjetter. På denne måten har de formell makt til å påvirke hvilken politikk som føres nasjonalt og lokalt. I tillegg er det mange aktører som har det vi kaller uformell makt. Det vil si at de påvirker politikken på ulike måter.

Media
Mediene (radio, tv, nettet, aviser, osv.) i Norge er frie. Det betyr at de kan publisere den informasjonen de selv ønsker, uavhengig av hvilket politisk parti som sitter med makten. Men også mediene må holde seg innenfor ytringsfrihetens rammer. Media har stor påvirkningskraft. Vi sier at media setter dagsorden og fungerer som vakthund når noe er galt. På den måten påvirker de både vanlige seere/lesere/lyttere og politikere.

Interesseorganisasjoner
Det er organisasjonsfrihet i Norge. Dette betyr blant annet at innbyggerne fritt kan danne og melde seg inn i ulike interesseorganisasjoner.

Eksempler på slike organisasjoner er:

  • organisasjoner for mennesker med ulike funksjonshemminger og sykdommer
  • organisasjoner for kvinners rettigheter
  • organisasjoner for barns rettigheter
  • organisasjoner for miljø- og naturvern
  • organisasjoner som kjemper for ulike saker i kommunene

Akkurat som media kan slike organisasjoner ha stor påvirkningskraft. De påvirker både vanlige seere/lesere/lyttere og politikere. Når personer eller organisasjoner forsøker å påvirke politikere og deres beslutninger på uformelle måter, kaller vi det lobbyisme.

Fakta

Stemmerett

  • Stemmerettsalderen i Norge er 18 år.
  • For å stemme ved stortingsvalg må du være norsk statsborger.
  • For å stemme ved fylkestings- og kommunestyrevalg må du ha bodd i Norge de siste tre årene før valget.