ዲሞክራሲና የማህበራዊ ዋስትና ሥርዓት

ምርጫና የፖለቲካ ፓረቲዎች

ምርጫ

ኖርዌይ ውስጥ እያንዳንዱ በየአራት ዓመት የሚካሄድ ሁለት ዓይነት የፖለቲካ ምርጫ ይካሄዳል። እነዚህም የዞንና የወረዳ ምርጫ እና የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ናቸው። ሁለቱ ምርጫዎች በተመሳሳይ ጊዜ ሳይሆን በየተራ በሁለት ዓመት ልዩነት ይካሄዳሉ።

I avlukket En dame som stemmer ved valg

የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያካሂዱት ስብሰባ የፓርቲያቸውን ዕቅዶች (መርሀ ግብሮች) ይቀርፃሉ። በቀጣዮቹ አራት ዓመታት ማለትም በሚቀጥለው የምርጫ ጊዜ የሚያተኩሩባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች በዝርዝር ይለያሉ።

ኖርዌይ ውስጥ ምርጫ የሚካሄደው በሚስጥር በሚሰጥ ድምፅ ነው። በመሆኑም አንድ ሰው ድምፁን ለማን እንደሰጠ ማንም ማወቅ አይችልም። ድምፅዎን ለፈለጉት ፓርቲ መስጠት ይችላሉ። የአንድ ቤተሰብ አባላት ለተለያዩ ፓርቲዎች ድምፅ መስጠት ያልተለመደ ክስተት አይደለም።

የፖለቲካ ፓርቲዎች

ኖርዌይ ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስለሚገኙ በምርጫ ወቅት በርካታ አማራጮች ይኖራሉ። ኖርዌይ ውስጥ 2ዐ የሚደርሱ የተለያዩ ፓርቲዎች ይገኛሉ።

የኖርዌይ ትልቅ የሚባሉት ፖለቲካ ፓርቲዎች ከግራ ክንፍ «ሶስያሊስቲስክ» እስከ ቀኝ ክንፍ «ቦርገርሊ» ድረስ በደረጃ ስናስቀምጣቸው፡- Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Formell og uformell makt

Stortingspolitikerne vedtar lover, lovendringer og budsjetter. På denne måten har de formell makt til å påvirke hvilken politikk som føres nasjonalt og lokalt. I tillegg er det mange aktører som har det vi kaller uformell makt. Det vil si at de påvirker politikken på ulike måter.

Media
Mediene (radio, tv, nettet, aviser, osv.) i Norge er frie. Det betyr at de kan publisere den informasjonen de selv ønsker, uavhengig av hvilket politisk parti som sitter med makten. Men også mediene må holde seg innenfor ytringsfrihetens rammer. Media har stor påvirkningskraft. Vi sier at media setter dagsorden og fungerer som vakthund når noe er galt. På den måten påvirker de både vanlige seere/lesere/lyttere og politikere.

Interesseorganisasjoner
Det er organisasjonsfrihet i Norge. Dette betyr blant annet at innbyggerne fritt kan danne og melde seg inn i ulike interesseorganisasjoner.

Eksempler på slike organisasjoner er:

  • organisasjoner for mennesker med ulike funksjonshemminger og sykdommer
  • organisasjoner for kvinners rettigheter
  • organisasjoner for barns rettigheter
  • organisasjoner for miljø- og naturvern
  • organisasjoner som kjemper for ulike saker i kommunene

Akkurat som media kan slike organisasjoner ha stor påvirkningskraft. De påvirker både vanlige seere/lesere/lyttere og politikere. Når personer eller organisasjoner forsøker å påvirke politikere og deres beslutninger på uformelle måter, kaller vi det lobbyisme.

መረጃ

የመምረጥ መብት

  • በኖርዌይ የመምረጥ መብት እድሜ 18 ነው።በፓርላማ ምርጫ ለመሳተፍ የኖርዊጂያን ዜጋ መሆን አለብዎት።
  • በዞንና በወረዳ ምርጫ ድምፅ ለመስጠት ከምርጫው በፊት ሶስት ዓመት በኖርዌይ መኖር ይኖርብዎታል።
  • በ1913 ዓ. ም ሴቶች የመምረጥ መብት ካገኙበት ጊዜ አንስቶ በኖርዌይ ሁሉም የመምረጥ መብት አለው።