ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

การเลือกตั้งและพรรคการเมือง

การเลือกตั้ง

ในประเทศนอร์เวย์มีการเลือกตั้งทางการเมืองทุก 2 ปี โดยสลับกันระหว่าง การเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ การเลือกตั้งสภาเขตการปกครอง และสภาเทศบาลเมือง การเลือกตั้งทั่วไปจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี และการเลือกตั้งสภาเขตการปกครองและเทศบาลเมือง จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปีเช่นเดียวกัน

I avlukket En dame som stemmer ved valg

พรรคการเมืองรับรองโครงการที่พวกเขาได้มีการประชุมกันในกลุ่มของพวกเขา โครงการนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการจะทำในช่วง 4 ปีข้างหน้า หรือจะพูดได้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการเลือกตั้ง

ในประเทศนอร์เวย์การเลือกตั้งเป็นความลับ หมายความว่า ไม่มีใครรู้ว่าคุณจะเลือกใคร และคุณไม่จำเป็นต้องบอกผู้อื่น คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกใคร และเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกในครอบครัวเดียวกันเลือกไม่เหมือนกัน

พรรคการเมือง

มีพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศนอร์เวย์ และเมื่อมีการเลือกตั้ง จึงมีทางเลือกหลายทางให้เลือก มีพรรคการเมืองต่าง ๆ ประมาณ 20 พรรคในประเทศนอร์เวย์ เราสามารถจัดกลุ่มพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ได้คือ กลุ่ม“สังคมนิยม” (sosialistisk) และกลุ่ม“ทุนนิยม” (borgerlig) ดังต่อไปนี้: Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

อำนาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

นักการเมืองจากรัฐสภาทำหน้าที่ผ่านกฎหมาย แก้ไขกฎหมายและงบประมาณ ด้วยวิธีการนี้พวกเขาจึงมีอำนาจอย่างเป็นทางการ ที่มีผลต่อนโยบายทางการเมืองที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มคนที่มีอำนาจ ที่เราเรียกว่า อำนาจที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า พวกเขามีอิทธิพบต่อการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ

สื่อ
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เป็นต้น) ในประเทศนอร์เวย์มีอิสระ หมายความว่า พวกเขาสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลใดก็ได้ ที่พวกเขาต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงว่า พรรคการเมืองใดที่กำลังมีอำนาจอยู่ในขณะนั้น แต่สื่อจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ เสรีภาพทางการพูด สื่อมีอิทธิพลมาก เราพูดว่า สื่อให้ข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ และทำตัวเป็นเสมือนสุนัขเฝ้าบ้าน เมื่อมีบางอย่างผิดพลาด ด้วยวิธีการนี้ สื่อจึงมีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไป ทั้งผู้ดู/ ผู้อ่าน/ ผู้ฟัง และนักการเมือง

องค์กรพิเศษต่าง ๆ
ในประเทศนอร์เวย์มีเสรีภาพในการจัดตั้งองค์กร หมายความว่า ประชากรสามารถเข้าร่วมองค์กรพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างเสรี

ยกตัวอย่าง องค์กรเหล่านี้ ได้แก่:

  • องค์กรเพื่อคนพิการและเป็นโรคต่าง ๆ
  • องค์กรเพื่อสิทธิของสตรี
  • องค์กรเพื่อสิทธิของเด็ก
  • องค์กรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
  • องค์กรที่ต่อสู้เพื่อปัญหาต่าง ๆ ในเทศบาลเมือง

องค์กรเหล่านี้มีอิทธิพลมาก เช่นเดียวกับสื่อ พวกเขามีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไปทั้ง ผู้ดู/ ผู้อ่าน/ ผู้ฟัง และนักการเมือง เมื่อบุคคลเหล่านี้หรือองค์กรต่าง ๆ พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อนักการเมืองและการตัดสินใจของพวกเขา ด้วยวิธีที่ไม่เป็นทางการ เราเรียกวิธีการนี้ว่า ล็อบบี้ยีสต์

ข้อเท็จจริง

มีสิทธิลงคะแนน

  • อายุที่มีสิทธิลงคะแนนได้ในนอร์เวย์คืออายุ 18 ปี
  • เพื่อที่จะลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปได้ คุณจะต้องเป็นพลเมืองนอร์เวย์
  • เพื่อที่จะลงคะแนนในการเลือกตั้งสภาเขตปกครองหรือสภาเมืองได้ คุณจะอาศัยอยู่ในนอร์เวย์เป็นเวลา 3 ปีก่อนการเลือกตั้ง