Demokrasi ve refah toplumu

Seçim ve politik partiler

Seçim

Norveç’te her iki yılda bir politik seçim yapılır. Parlemento seçimleri ve yerel seçimler (il genel meclisi ve beldediye seçimi) birbirini takip eder. Böylece her dört yılda bir parlemento seçimi ve aynı şekilde il genel meclisi ve belediye meclisi seçimleri yapılır.

I avlukket En dame som stemmer ved valg

Politik partiler kongrelerinde bir program kararı alırlar. Programda önümüzdeki dört yılda yani gelecek seçim dönemi için, hangi konulara ağırlık verecekleri ve hangi konularda çalışacakları yer alır.

Norveç’te seçimler gizli oylamayla yapılır, yani kime oy verdiğinizi kimse bilmez ve kime oy verdiğinizi kimseye söylemek zorunda değilsinizdir. Kime oy vereceğinize kendiniz karar verirsiniz, aile fertlerinin farklı oy kullanması anormal bir durum değildir.

Politik partiler

Norveç’te birçok farklı politik parti vardır ve seçimler yapıldığında seçim yapılacak çok sayıda alternatif vardır. Norveç’te yaklaşık 20 farklı politik parti vardır.

En büyük partileri ‘sosyalist’ lerden başlayarak ‘sağcılar’ a kadar sıralayacak olursak:
Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Resmi ve resmi olmayan güç

Büyük Millet Meclisi politikacıları yasa yapar, yasaları düzenler ve bütçe hazırlarlar. Böylelikle resmi güç olarak hangi politikaların ulusal ve lokal düzeyde uygulanacağına etki ederler. Buna ek olarakta birçok resmi olmayanlarında rolü vardır, buna resmi olmayan güç denir. Onların politikayı farklı biçimde etkilediklerini söyleyebiliriz.

Basın ve yayın
Basın ve yayın (radyo,televizyon,internet, gazeteler vb.) Norveç özgürdür. Hangi partinin yönetimde olduğuna bakılmaksızın isteyen bilgilendirmeyi istediği şekilde yayınlayabilir. Fakat, basın yayın organlarıda fikir özgürlüğü çerçevesi içinde kalmak zorundadırlar. Basın yayının çok büyük etkileme gücü vardır. Biz buna, basın yayın gündemi belirler ve herhangi birşeyin yanlış gitmesi durumunda bekçi köpeği vazıfesi görür diyoruz. Bu anlamda, basın yayın hem izleyicileri/okuyucuları/dinleyicileri ve hemde politikacıları etkiler.

İlgi organizasyonları/dernekleri
Norveç’te dernek kurma özgürlüğü vardır. Bu, vatandaşların/sakinlerin özgürce dernek kurabilecekleri ve farklı derneklere katılabilecekleri anlamına gelir.

Bazı derneklere/organizasyonlara örnekler:

  • fonksiyon eksiklikleri/yetersizlikleri ve hastalıkları olan insanlar için dernekler/organizasyonlar
  • kadın hakları için organizasyonlar/dernekler
  • çocuk hakları için organizasyonlar/dernekler
  • çevre ve doğayı koruma organizasyonları/dernekleri
  • belediyelerde farklı konular için mücadele veren organizasyonlar/dernekler

Aynen basın yayında olduğu gibi bu tür organizasyonların/derneklerin etkileme güçleri çok büyüktür. Onlar, hem normal seyredenleri/okuyanları/dinleyenleri ve hemde politikacıları etkilerler. İnsanların yada organizasyonların/derneklerin politikacıları gayri resmi/sivil etkileme çabalarına lobicilik/lobi yapmak diyoruz.

Bilgiler

Oy kullanma hakkı

  • Norveç’te oy kullanma yaşı 18dir.
  • Parlamento seçimlerinde oy kullanabilmek için Norveç vatandaşı olmak gerekir.
  • İl genel meclis, ve belediye meclisi seöimlerinde oy kullanabilmek için seçim öncesi son üç yıl Norveç’te yaşamış olmanız gerekir.