Demokratik ve refah toplumu

Seçim ve politik partiler

Seçim

Norveç’te her iki yılda bir politik seçim yapılır. Parlemento seçimleri ve yerel seçimler (il genel meclisi ve beldediye seçimi) birbirini takip eder. Böylece her dört yılda bir parlemento seçimi ve aynı şekilde il genel meclisi ve belediye meclisi seçimleri yapılır.

Kapalı Kabinin içinde En dame som stemmer ved valg

Politik partiler kongrelerinde bir program kararı alırlar. Programda önümüzdeki dört yılda yani gelecek seçim dönemi için, hangi konulara ağırlık verecekleri ve hangi konularda çalışacakları yer alır.

Norveç’te seçimler gizli oylamayla yapılır, yani kime oy verdiğinizi kimse bilmez ve kime oy verdiğinizi kimseye söylemek zorunda değilsinizdir. Kime oy vereceğinize kendiniz karar verirsiniz, aile fertlerinin farklı oy kullanması anormal bir durum değildir.

Politik partiler

Norveç’te birçok farklı politik parti vardır ve seçimler yapıldığında seçim yapılacak çok sayıda alternatif vardır. Norveç’te yaklaşık 20 farklı politik parti vardır.

En büyük partileri ‘sosyalist’ lerden başlayarak ‘sağcılar’ a kadar sıralayacak olursak:
Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Resmi ve resmi olmayan güç

Seçilmiş politikacılar yasalarö yasa değişiklikleri ve bütçeyi onaylarlar. Böylelikle resmi güç ulusal ve yerel bazda ülkede ne tür politikanın uygulanacağını etki altına almış olur. Buna ek olarakta resmi olmayan birçok sivil ve benzeri örgütlerde politikanın uygulanması konusunda farklı etkilerde bulunurlar.

Basın
Basın ve yayın (radyo,tv,internet, gazeteler vb.) Norveçte özgürdür. Yani istedikleri haberi ve bilgiyi hangi partinin başta olduğuna bakmaksızın yayınlayabilirler. Ama basın yayının da fikir özgürlüğü sınırlarında/çerçevesinde olmak durumundadır. Basın yayının etkileme gücü çok büyüktür. Biz buna, basın yayın gündemi ve gelişmeleri belirler ve herşeyin yolunda gitmediği zamanlarda bekçi köpeği görevi yapıyor deriz. Böylelikle hem normal izleyicileri/dinleyicileri hemde politikacıları etkilerler.

İlgi organizasyonları/dernekler
Norveçte örgütlenme özgürlüğü vardır. Yani vatandaşlar istediklerinde organize dernek kurabilir ve istemediklerinde de ayrılabilirler.

Bu tür organizasyonlara/derneklere örnekler:

  • Farklı özürleri/engelleri olan insanların kurdukları engelli ve hastalıklar organizasyonları.
  • Kadın hakları savunucu organızasyonlar
  • Çocuk hakları organizasyonları
  • Çevre ve doğayı koruma organizasyonları
  • Belediyelerde farklı davalı savunma organizasyonları
  • Aynen basın yayının etkilediği gibi bu tür organizasyonlarında büyük etkileri vardır. Onlar normal izleyicileri/dinleyicileri ve politikacıları etkilerler. İnsanların yada bu tür organizasyonların politikacıları ve onların almış oldukları kararları resmi olmayan/sivil biçimde etkileme girişimlerine lobicilik diyoruz.

Aynen basın yayında olduğu gibi bu tür organizasyonların/derneklerin etkileme güçleri çok büyüktür. Onlar, hem normal seyredenleri/okuyanları/dinleyenleri ve hemde politikacıları etkilerler. İnsanların yada organizasyonların/derneklerin politikacıları gayri resmi/sivil etkileme çabalarına lobicilik/lobi yapmak diyoruz.

Bilgiler

Oy kullanma hakkı

  • Norveç’te oy kullanma yaşı 18dir.
  • Parlamento seçimlerinde oy kullanabilmek için Norveç vatandaşı olmak gerekir.
  • İl genel meclis, ve belediye meclisi seöimlerinde oy kullanabilmek için seçim öncesi son üç yıl Norveç’te yaşamış olmanız gerekir.