Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Bầu cử và các đảng chính trị

Bầu cử

Cứ hai năm có một cuộc bầu cử chính trị tại Na uy. Các cuộc bầu cử xen kẽ giữa bầu Quốc hội và bầu cử địa phương (bầu Hội đồng công xã tỉnh và Hội đồng công xã địa phương). Như thế, Quốc hội được bầu cứ mỗi bốn năm, và Hội đồng công xã tỉnh và Hội đồng công xã địa phương cũng được bầu cứ mỗi bốn năm.

I avlukket En dame som stemmer ved valg

Các đảng chính trị đề ra chương trình tại đại hội đảng toàn quốc. Nơi đây họ viết về các việc mà đảng muốn thực hiện trong giai đoạn bầu cử sắp đến, ý muốn nói là trong bốn năm tới. Tại Na uy thì theo lối bầu kín. Ý muốn nói không ai biết bạn bỏ phiếu cho đảng nào. Bạn tự quyết định đảng mà bạn muốn bầu, và các thành viên trong gia đình bỏ phiếu cho các đảng hoàn toàn khác nhau là sự thường tình.

Các đảng chính trị

Có nhiều đảng chính trị khác nhau tại Na uy, và khi bầu cử, ta có nhiều sự chọn lựa. Vào tháng 09.2011 có trên 30 đảng chính trị khác nhau tại Na uy. Trong nhiệm kỳ quốc hội 2013-2017, tám trong số các đảng này có đại diện tại Quốc hội. Ta có thể sắp xếp các đảng lớn nhất trên một thang điểm từ «thuộc về xã hội» đến «thuộc về tư bản» như sau: Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Sự kiện

Quyền đầu phiếu

  • Tuổi được quyền đầu phiếu ở Na uy là 18 tuổi.
  • Bạn phải là công dân Na uy mới được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội.
  • Để được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã tỉnh và Hội đồng công xã địa phương bạn phải cư ngụ ở Na uy trong ba năm sau cùng trước cuộc bầu cử này.