Demokrati og velferdssamfunn

Det norske monarkiet

Kongeparet og Kronprinsparet, (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

Norge er et monarki. Statsoverhodet i et monarki er en konge eller en dronning. I Norge har kongen liten politisk makt, men han har en formell rolle ved at han holder statsråd for regjeringen hver uke og signerer også alle regjeringens offisielle beslutninger og lover vedtatt av Stortinget.

Monarken (kongen/dronningen) blir ikke valgt av folket ved politiske valg. Tittelen går i arv fra forelder til barn. Kongen i dagens Norge heter Harald 5. Han er gift med dronning Sonja. De har to barn: prinsesse Märtha Louise (født 1971) og kronprins Haakon Magnus (født 1973). Kronprins Haakon Magnus vil arve kongetittelen etter sin far. Hans datter prinsesse Ingrid Alexandra (født 2004) er neste i arverekken til den norske tronen.

Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid Alexandra, (Foto: Morten Brun, Det kongelige hoff)

Fakta

Konger

Siden unionsoppløsningen med Sverige i 1905 har Norge hatt tre konger:

    • Haakon 7. (konge 1905–1957)
    • Olav 5. (konge 1957–1991)
    • Harald 5. (konge 1991–d.d.)

Kong Haakon med kronprins Olav på armen, 1905, (Oslo Museum, ukjent fotograf)