ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

ระบอบกษัตริย์นอร์เวย์

Kongeparet og Kronprinsparet, (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

ประเทศนอร์เวย์มีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประมุขแห่งรัฐคือ พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี ในประเทศนอร์เวย์พระมหากษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองน้อย แต่พระมหากษัตริย์มีบทบาทอย่างเป็นทางการ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลทุกสัปดาห์ พระมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาภิไธย (ลงชื่อ) อย่างเป็นทางการทุกเรื่องที่รัฐบาลตัดสินใจ และอนุมัติกฎหมายที่รัฐสภารับรองแล้ว

การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเป็นประมุข ไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกับการเลือกตั้งทางการเมือง ตำแหน่งนี้สืบทอดจากพ่อแม่ถึงลูก พระมหากษัตริย์ของประเทศนอร์เวย์คือ ฮาราลด์ที่ 5 แต่งงานกับพระราชินี ซอนย่า มีพระโอรสและพระธิดา 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงมาร์ธา หลุยส์ (เกิดปี ค.ศ.1971) และมกุฎราชกุมารโฮคุน มังนูส (เกิดปี ค.ศ.1973) มกุฎราชกุมาร โฮคุนจะเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติจากพระบิดาของพระองค์ พระธิดาของมกุฎราชกุมารโฮคุน มังนูส ชื่อเจ้าหญิงอิงริด อเล็กซานดรา (เกิดปี ค.ศ.2004) จะเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติต่อจากมกุฎราชกุมาร โฮคุน มังนูส พระมหากษัตรย์ฮาราลด์ที่ 5 มกุฎราชกุมารโฮคุน มังนูส และเจ้าหญิงอิงริด อเล็กซานดรา

Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid Alexandra, (Foto: Morten Brun, Det kongelige hoff)

ข้อเท็จจริง

กษัตริย์

นอร์เวย์มีกษัตริย์ 3 องค์ตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพกับสวีเดนในค.ศ. 1905:

    • ฮากอนที่ 7 (กษัตริย์ตั้งแต่ 1905–1957)
    • โอลาฟที่ 5 (กษัตริยตั้งแต่ 1957–1991)
    • ฮาร์รัลที่ 5 (กษัตริย์ตั้งแต่ 1991–ปัจจุบัน)

Kong Haakon med kronprins Olav på armen, 1905, (Oslo Museum, ukjent fotograf)