Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Chế độ quân chủ Na uy

Kongeparet og Kronprinsparet, (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff)

Na uy theo chế độ quân chủ. Nguyên thủ quốc gia tại một chế độ quân chủ là quốc vương hay nữ hoàng. Tại Na uy, quốc vương có ít quyền hành chính trị, nhưng vua có vai trò chính thức bởi vì ngài chủ trì phiên họp nội các hàng tuần cho chính phủ.

Quốc vương hay nữ hoàng không do dân chúng chọn lựa trong các cuộc bầu cử chính trị. Tước hiệu này là cha truyền con nối. Quốc vương hiện nay ở Na uy có vương hiệu Harald 5. Vua lập gia đình với hoàng hậu Sonja. Họ có hai người con – công chúa Märtha Louise (sinh năm 1971) và đông cung thái tử Haakon Magnus (sinh năm 1973). Đông cung Thái tử Haakon Magnus sẽ kế vị tước hiệu quốc vương của cha mình. Con gái của thái tử là công chúa Ingrid Alexandra (sinh năm 2004) sẽ là nữ hoàng kế vị cha mình.

Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid Alexandra, (Foto: Morten Brun, Det kongelige hoff)

Sự kiện

Các vị vua

Kể từ khi liên hiệp với Thụy điển bị tan rã năm 1905, Na uy đã có ba vị vua:

    • Haakon 7. (trị vì 1905–1957)
    • Olav 5. (trị vì 1957–1991)
    • Harald 5. (trị vì 1991– ngày hôm nay)

Kong Haakon med kronprins Olav på armen, 1905, (Oslo Museum, ukjent fotograf)