Demokrati og velferdssamfunn

Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner

Norge er medlem av flere internasjonale organisasjoner som har innflytelse på norsk politikk, blant annet FN, NATO og EØS.

FN

FN-flagget

FN er en internasjonal organisasjon som ble etablert 24. oktober 1945. FN jobber for internasjonal fred og sikkerhet og er et forum for dialog mellom ulike land i verden. I dag har FN 193 medlemsland.

FN arbeider også med internasjonal rett, økonomisk utvikling og menneskerettigheter. FN har en viktig rolle som fredsskapende organisasjon. Medlemslandene finansierer FN gjennom økonomiske bidrag. FN har ingen reell juridisk makt. Vedtak som blir fattet i FN, er derfor ikke juridisk bindende for medlemslandene.

NATO

NATO-landene (Kilde: Wikimedia Commons)North Atlantic Treaty Organization (NATO) er en forsvarsallianse med 29 medlemsland i Europa og Nord-Amerika. NATO ble dannet i 1949. Medlemslandene har forpliktet seg gjensidig overfor hverandre til å stå sammen og kjempe dersom ett eller flere av landene blir invadert av ett eller flere andre land.

EØS

Norge er ikke medlem av EU, men vi er likevel med i et forpliktende europeisk samarbeid. Dette samarbeidet kalles EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde). EØS-avtalen regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EØS-landene. Vi følger blant annet EUs regler når det gjelder fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

I Norge har det vært folkeavstemning om norsk medlemskap i EU (Den europeiske union) to ganger (1972 og 1994). Begge gangene stemte flertallet i befolkningen mot at Norge skulle gå inn i EU.

EU- og EØS-området (Kilde: Wikicommons)Landene som er farget i blått, er medlemmer av EU. Norge, Island og Liechtenstein (farget i grønt) er sammen med EU-landene med i EØS-samarbeidet.

Schengenavtalen

Schengenavtalen er en avtale som erstatter grensekontrollene mellom avtalelandene med eksterne grensekontroller. Dette innebærer at man ser på Schengenlandene som ett stort område der man må vise pass eller ha gyldig visum ved yttergrensene for å komme inn. Når man først er inne i Schengenområdet, kan man reise fritt rundt i de ulike landene uten å møte en vanlig passkontroll. (Dette kan endres ved særskilte tilfeller, så anbefalingen fra norsk politi er å alltid ha med seg pass på reise til utlandet.) Avtalen ble signert i 1985 i Schengen i Luxembourg. I dag omfatter avtalen 26 europeiske land.

Land som har signert Schengenavtalen: Schengen-området (Kilde: Wikicommons)