Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Sự tham dự của Na uy vào các tổ chức quốc tế

Na uy là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có ảnh hưởng đến chính trị Na uy, trong đó có Liên Hiệp Quốc (FN), Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Hợp tác kinh tế Âu châu (EØS).

Liên Hiệp Quốc

FN-flagget

Liên Hiệp Quốc là một tổ chức quốc tế được thành lập ngày 24.10.1945. Liên Hiệp Quốc hoạt động cho nền hoà bình và an ninh trên thế giới và là diễn đàn đối thoại giữa nhiều nước khác nhau trên thế giới. Hiện nay Liên Hiệp Quốc có 193 nước hội viên. Liên Hiệp Quốc cũng làm việc với tòa án quốc tế, phát triển kinh tế và nhân quyền. Liên Hiệp Quốc có vai trò quan trọng như một là tổ chức kiến tạo hòa bình. Các nước hội viên tài trợ Liên Hiệp Quốc qua sự đóng góp tài chánh.
Liên Hiệp Quốc không có quyền lực thực sự về pháp lý. Vì thế, các quyết định được thông qua tại Liên Hiệp Quốc không có ràng buộc pháp lý đối với các nước hội viên.

Liên Minh Bắc Đại Tây Dương

NATO-landene (Kilde: Wikimedia Commons)
Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một liên minh phòng thủ với 29 nước hội viên ở Âu châu và Bắc Mỹ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương được thành lập năm 1949. Các nước hội viên có bổn phận phòng thủ hỗ tương cho nhau để đoàn kết chống lại trong trường hợp có nước bị xâm chiếm bởi một hay nhiều nước.

Hợp tác kinh tế Âu châu.

Tuy không phải là hội viên của EU, nhưng Na uy tham gia vào sự hợp tác có ràng buộc với Liên hiệp Âu châu. Sự hợp tác này gọi là Khu vực hợp tác kinh tế Âu châu.
Thỏa ước Hợp tác kinh tế Âu châu điều chỉnh thương mại và các tương quan kinh tế khác giữa các nước trong Khu vực hợp tác kinh tế Âu châu. Trong đó, Na uy tuân thủ các quy định của Liên hiệp Âu châu khi nói về tự do trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nhân công và nguồn vốn.

Tại Na uy đã có hai cuộc trưng cầu dân ý về việc Na uy có nên trở thành hội viên của Liên hiệp Âu châu (EU) hay không (năm 1972 và 1994). Cả hai lần đa số dân chúng đã bỏ phiếu chống lại việc Na uy gia nhập EU.

EU- og EØS-området (Kilde: Wikicommons)Các nước được tô màu xanh dương là thành viên của EU.
Na uy, Băng đảo và Liechtenstein (được tô màu xanh lục) cùng với các nước EU và các nước EØS.

Hiệp ước Schengen

Hiệp ước Schengen là một hiệp ước thay cho việc kiểm soát ranh giới giữa các nước đã ký kết với sự kiểm soát từ địa đầu ranh giới. Điều này nghĩa là người ta coi các nước Schengen như một khu vực lớn mà ta phải xuất trình sổ thông hành hoặc chiếu khán hợp lệ để nhập cảnh. Sau khi đã vào khu vực Schengen, ta có thể đi lại tự do đến nhiều nước khác nhau mà không qua sự kiểm soát sổ thông hành bình thường. (Điều này có thể được thay đổi trong những trường hợp đặc biệt, vì thế cảnh sát Na uy đề nghị luôn đem theo sổ thông hành khi đi du lịch ra nước ngoài).

Hiệp ước này được ký kết năm 1985 tại Schengen, nước Lục Xâm Bảo. Hiện nay thỏa ước này bao hàm 26 quốc gia.

Các quốc gia đã ký tên vào Hiệp ước Schengen là:: Schengen-området (Kilde: Wikicommons)