ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ድሕንነት ሕብረተሰብ

ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ክበሃል ከሎ ኣገደስቲ ሸነኻት መነባብሮ፣ትምህርቲን ጥዕናን ብሓባራዊ ፍታሓት ክወሓስ ከሎ እዩ። ኣብ ሓደ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ መንግስቲ ንሃብትታት ብምምቕራሕ ህዝቢ መሰረታዊ ነገራት ከም ገዛ፣መግቢ፣ሕክምናዊ ሓገዝን ትምህርትን ይረክብ።
ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ኖርወይ መንግስታዊ ድሕንነት ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ምኽንያቱ መንግስቲን ኮሙነን እዩ ነዚ ድሕንነት ዝዓበየ ሓላፍነት ዝስከም።

ድሕንነት ሕብረተሰብ ዝበዝሐ ክፋሉ ህዝቢ ብዝኸፍሎ ቀረጽን ግብርን እዩ ዝምወል። ከም ተወሳኺ ከኣ መንግስቲ ኣታዊ ሰደድ ንኣብነት ካብ ነዳዲን ጋዝን ንረብሓታት ድሕንነት መመውሊ ይጥቀመሉ እዩ።

ዋላ ኳ መንግስቲ ንረብሓታት ድሕንነት ዝዓበየ ሓላፍነት ዝስከም እንተኾነ ወለንታዊ ማሕበራትን ውልቀሰባትን ዓቢን ኣገዳሲን እጃም የበርክታ እየን።

ጭብጢ

ድሕንነት ሕብረተሰብ

  • ድሕንነት ሕብረተሰብ ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ነቲ ረብሓታት እታ ሃገር ኣደላዲሉ ዝዕድል ማለት እዩ።
  • ድሕንነት ገንዘብ የውጽእ እዩ። ኩሎም ተቐማጦ ኖርወይ ብመገዲ ቀረጽን ግብርን እጃሞም ይኸፍሉ እዮም።