Demokratik ve refah toplumu

Refah toplumu

Bir refah toplumu halkın yaşam düzeyi, öğrenim ve sağlığıyla ilgili önemli alanların kamuya ait işbirliği çözümleriyle güvence altına alındığı bir toplumdur. Kamu hizmetleri herkese verilir ve evrenseldir. Bir refah toplumunda, devlet kaynakları öyle dağıtır ki, konut, yiyecek, tıbbi yardım ve okul gibi temel mal ve hizmetlerden halkın tümü yararlanır.

Kamu, devlet ve belediye refah için ana sorumluluğu yüklendiği için Norveç refah toplumuna refah devleti adı verilir.

Refah toplumu temelde halkın ödediği vergiler ve harçlarla finanse edilir. Ek olarak devlet refah mal ve hizmetlerini finanse etmek için petrol ve gaz gibi ihracat gelirlerini kullanır.

Refah için mal ve hizmetlerin asıl sorumluluğunu devlet yüklenmiş olsa da, gönüllü organizasyonlar ve özel kişiler de büyük ve önemli bir katkıda bulunurlar.

Bilgiler

Bir refah toplumu

  • Bir refah toplumu refahın yüksek ve oldukca eşit dağıtıldığı bir toplumdur.
  • Refahın para maliyeti vardır. Norveç’te yaşayan herkes vergiler ve harçlar kanalıyla refah için ödemeye katılır.