Dimuquraadiyad iyo Daryeelka bulshada

Shaqada u weyn ee bulshada daryeelka

Habka bulshada daryeelka Noorway waxaa lagu gartaa in inta badan ay dawladdu masuul ka tahay. Dawladda, maamulka gobolka iyo degaanka ayaa maalgeliya inta badan samafalka dadweynaha, sidoo kale way kontaroolaan in dadweynuhu dhawraan sharciga habkan. Ujeedadu waa in dadweynaha oo dhan si siman wax loogu qeybiyo, iyo in kaalmada loo qeybiyo si cadaalad ah.

Bulshooyin badan reerka ayaa ka masuul ah inay caawiyaan dadka ka tirsan reerkooda ee dhibaateysan. Noorway sidoo kale waa caadi in reerku caawiyo reerkooda ama saaxiibadood ee dhibaateysan. Laakiin maanta arintan waxaa ka masuul ah dawladda.

Habka daryeelka bulshadu wuxuu dadweynaha siinayaan fursado badan. Laakiin waa inaad la socotaa dadweynaha waxaa habkan daryeelka ka saaran waajibaad. Arinta ugu muhiimsan ee habkan daryeelka bulshadu ku shaqeeyo waa is aaminka.Is aamin waa inaad qofk aamintid.Waa ineyno aamini karnaa in daryeelka dadweynuhu shaqeeyo markii aad u baahatid caawinaad. Dawladda iyo degaankuna waa inay aaminaan in dadweynuhu run sheegayo markii ay caawinaad dalbanayaan, oo aysan si qalad ah u isticmaalin caawinadaan.

Wax sax ah

Ujeedada daryeelka bulshada

Ujeedooyinka daryeelka bulshadu waa dadkoo dhan inay helaan bedbaado iyo in si cadaalad ah loo qeybiyo daryeelka dadweynaha.
Habka daryeelka bulshadu wuxuu ku dhisan yahay is aamin.

Shaqooyinka ugu muhiimsan ee daryeelka bulshadu waa:

  • Caafimaadka bulshada
  • Waxbarashada bulshada
  • Daryeelka caruurta
  • Daryeelka waayeelka iyo dadka kale ee u baahan daryeel
  • Kafaalo qaad dhaqaale ee qofkasta oo ku nool wadanka