ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

ความรับผิดชอบหลักของรัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการของนอร์เวย์เป็นลักษณะพิเศษของความรับผิดชอบของรัฐบาลในระดับสูง รัฐบาลกลาง เขตการปกครองและเทศบาลเมืองจัดหาผลประโยชน์ทางสังคมส่วนใหญ่และควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของระบบ เป้าหมายคือทำให้การฏิบัติที่เท่าเทียมกันประสบความสำเร็จสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคนและการให้ความช่วยเหลือของผลประโยชน์ทางสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

ในหลายสังคม ครอบครัวมีความรับผิดชอบหลักสำหรับช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวที่ต้องการสิ่งนี้ ในนอร์เวย์ ยังคงเป็นปกติและธรรมเนียมปฏิบัติที่จะช่วยครอบครัวและเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือและดูแล แต่รัฐบาลยังมีความรับผิดชอบในสิ่งนี้มากกว่า

รัฐสวัสดิการรับรองผลประโยชน์ทางสังคมมากมายแก่พลงเมือง แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรับรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้อยู่อาศัยของรัฐสวัสดิการยังต้องมีความรับผิดชอบด้วย เงื่อนไขสำคัญสำหรับหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพของรัฐสวัสดิการคือความไว้ใจ การไว้ใจใครสักคนหมายความว่าเราสามารถเชื่อใจพวกเขาได้ เราสามารถไว้ใจว่าการทำงานของระบบรัฐสวัสดิการเมื่อเราต้องการ ในทางกลับกัน รัฐบาลกลางและเทศบาลเมืองจะต้องสามารถเชื่อใจว่าผู้อยู่อาศัยให้ข้อมูลถูกต้องแลไม่นำผลประโยชน์ทางสังคมไปใช้ในทางที่ผิด

ข้อเท็จจริง

เป้าหมายของรัฐสวัสดิการ

คือการรับรองความปลอดภัยสำหรับทุกคนและและการแจกจ่ายผลประโยชน์ทางสังคมอย่างยุติธรรม’

รัฐสวัสดิการอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจ!

ความรับผิดชอบหลักของรัฐสวัสดิการ:

  • สุขภาพของผู้อยู่อาศัยทุกคน
  • การศึกษาของผู้อยู่อาศัยทุกคน
  • การดูแลเด็ก
  • การดูแลผู้สูงอายุหรือคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • ความปลอดภัยทางการเงินสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ละคน