Demokratik ve refah toplumu

Refah toplumun temel görevleri

Norveç refah toplumu yüksek derecede devlet sorumluluğunun bir göstergesidir. Devlet, büyük şehir belediyeleri ve belediyeler refah mal ve hizmetlerinin büyük bir bölümünü finanse ederek, halkın sistem kurallarına uymasını kontrol ederler. Amaç, tüm halkın eşit muamele görmesi ve refah mal ve hizmetlerinin adilane dağıtılmasıdır.

Çoğu toplumda ihtiyacı olan aile üyelerine yardım etmede ana sorumluluğu aile yüklenmiştir. Norveç’te de bakıma ve yardıma muktaç olan aile ve arkadaşlara yardım etmek doğal ve yaygındır. Ancak, bugün sorumluluğun büyük bir kısmını devlet yüklenmiştir.

Bir refah toplumu halk için çok sayıda mal ve hizmeti güvence altına alır. Ancak, refah toplumunda halkın da sorumlulukları olduğunu bilmek önem taşır. Refah toplumunun işlemesinde önemli bir ön koşul güvendir. Birilerine güven duymak onlara güvenebileceğimiz anlamına gelir. Refah toplumu düzenlemelerinin onlara ihtiyaç duyduğumuzda görev gördüğüne güvenebilmeliyiz. Diğer taraftan devlet ve belediyeler de halkın doğru bilgi vermesine ve refah mal ve hizmetlerini kötüye kullanmamalarına güvenebilmelidir.

Bilgiler

Refah toplumunun hedefi

Herkes için güvence ve refah mal ve hizmetlerinin adilane dağılımıdır.

Refah toplumu güvence üzerine kurulmuştur.

Refah devletinin ana görevleri:

  • Halkın sağlığı
  • Halkın eğitimi
  • çocuk bakımı
  • Yaşlıların ve diğer bakıma ihtiyacı olanların bakımı
  • Her bir kişinin ekonomik güvencesi