Demokrati og velferdssamfunn

Velferdsgoder

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
Disse bildene viser noen av velferdsgodene i det norske samfunnet.

Velferdsgodene i Norge er universelle. Det betyr at alle har rett til å nyte godt av dem.

Selv om alle har rett til å benytte seg av velferdsgodene, er det ikke meningen at alle skal benytte seg av alle velferdsgodene.

Noen av velferdsgodene nyter de fleste av oss godt av i lange perioder av livet. Noen av velferdsgodene er blant annet utdanning og pensjon som alle er finansiert av velferdsstaten. Alle barn og unge i Norge i dag har for eksempel rett og plikt til ti års opplæring på grunnskolens nivå, og de fleste tar også videregående utdanning. Mange av oss vil også være så heldige at vi blir gamle nok til å bli alderspensjonister.

Noen velferdsgoder benytter vi oss kanskje bare av én eller flere ganger i livet. I Norge er det gratis å ligge på sykehus og få behandling der, mens vi betaler en egenandel når vi går til legen.

Andre velferdsgoder er ment å hjelpe oss i vanskelige perioder i livet, for eksempel i forbindelse med arbeidsledighet eller ved sykefravær fra jobben. Den økonomiske hjelpen vi kan få i slike situasjoner, er ment som en midlertidig hjelp til livet vårt blir lettere igjen.

Fakta

De forskjellige tjenestene

som velferdssamfunnet tilbyr innbyggerne, kaller vi velferdsgoder.

  • Noen velferdsgoder bruker vi i lange perioder av livet.
  • Noen velferdsgoder bruker vi bare av og til.
  • Noen velferdsgoder bruker vi kanskje aldri.