ولسواکي (دیموکراسي) او د هوساینې (رفاه) ټولنه

د هوساینې مرستې

یوه زړه ښځه روغتیايي مرسته ترلاسه کوي د زړو جوړه Eldre par په کتابتون کې زده کوونکي Barnehage Nyfødt barn på vekt
دا انځورونه د ناروې د هوساینې په ټولنه کې یو لړ د هوساینې مرستې ښيې

په ناروې کې د هوساینې مرستې د هر چا لپاره دي. د دې مانا دا ده، چې هرڅوک حق لري چې له یادو مرستو څخه ګټه پورته کړي.

که څه هم هر څوک حق لري، چې له یادو مرستو څخه ګټه پورته کړي، خو موخه دا نه ده، چې ټول خلک باید د هوساینې له ټولو مرستو څخه ګټه پورته کړي.

ډېرې خلک د ژوند په ډېرو برخو کې د هوساینې د یو لړ مرستو څخه ګټه پورته کوي. د بېلګې په توګه، اوسمهال په ناروې کې ټول ماشومان حق او دنده لري، چې لس کاله ښوونځي ته ولاړ شي او ډیرې یې ثانوي زده کړي هم کوي. همدارنګه له مونږ څخه به ډیر دومره بختور وي، چې د تقاعد عمر ته ورسېږي.

مونږ د هوساینې له ځینو مرستو څخه په ټول ژوند کې کېدای شي یو یا څو ځله ګټه پورته کړو. په ناروې کې په روغتون کې بسترېدل وړیا دي او ډاکتر ته د ورتګ لپاره یوه خپله برخه پېسې ورکوو.
د هوساینې د یو لړ نورو مرستو موخه د ژوند په ستونزمنو پړاوونو کې له مونږ سره مرسته کول دي. د بېلګې په توګه د بې کارۍ (وزګارتیا) او د ناروغۍ له کبله له کار څخه د ناسوبتیا (غیر حاضرۍ) پر مهال مرسته. د هغې مالي مرستې موخه، چې مونږ یې په داسې حالتونو کې تر لاسه کوو دا ده، چې له مونږ سره د لنډ مهال لپاره مرسته وشي، ترڅو ژوند مو بېرته آسانه شي.

معلومات

مونږ هغو بېلابېلو خدمتونو ته، چې د هوساینې ټولنه یې وګړو ته وړاندې کوي، د هوساینې مرستې وايو.
  • مونږ د هوساینې له ځینو مرستو څخه د ژوند په ډېره برخه کې ګټه پورته کوو.
  • له ځینو څخه کله نا کله ګټه پورته کوو.
  • له ځینو څخه کیدای شي هيڅکله ګټه پورته نکړو.