Dimuquraadiyad iyo Daryeelka bulshada

Faa`iidooyinka daryeelka

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
Sawiradani wuxuu ku tusinayaan qaar ka mid ah faa`idooyinka daryeelka dadweynuhu helaan.

Faa`idooyinka daryeelka dadweynaha Noorway waa mid dadka oo dhan u siman yihiin. Taa micneheedu wuxuu yahay in dadka oo dhan ay ka faa`iideysan karaan.

Inkastoo dadka oo dhan xaq u leeyihiin inay ka faa`iideystaan daryeelka, haddane ma aha in dadka oo dhan ay ka faa`iideystaan daryeelka.

Daryeelka inteena badan waan u baahanahay muddo dheer nolosheena. Dhammaan caruurta iyo dhalinyaradu tusaale ahaan waxay xaq iyo waajib ku ah 10 sano waxbarasho iskuul, inta badan waxay qaataan waxbarashada dugsiga sare. In badan oo naga mid ahna waxaa lagayaabaa inaan nasiib u yeelano inaan noqo waayeel hawgebeyaal ah.
Qaarka ka mid ah daryeelka waxaa laga yaabaa inaan u baahano mar ama marar badan nolosheena. Noorway waa lacag la`aan in qofku isbitaal la seexiyo laguna daaweeyo, laakiin waxaa la bixiyaa lacag yar oo qeybtaada ah markii aad la kulantid takhtarkaaga.

Qaarka kale ee daryeelka waxaa loogu talagaley markii ay dhibaato naftaada lasoo deristo, tusaale markii shaqo la`aani ku dhacdo, ama markii aad jirato adigoo shaqo haysta. Kaalmooyinkan dhaqaale ee waqtigan waxaa loogu talagey iney ahaadaan waqti ku meelgaar ah inta ay noloshaadu ka wanaagsanaaneyso.

Wax sax ah

Adeegyo kala gedisan

ayey dadweynuhu ka helaan habka daryeelka bulshada waxaa loogu yeeraa faa`idooyinka daryeelka.

  • Faa`idooyinka daryeelka qaarkood waa wax loo baahan yahay muddo dheer noloshaada.
  • Faa`idooyinka daryeelka qaarkood mar mar ayaa loo baahdaa.
  • Faa`idooyinka daryeelka qaarkood waxaa laga yaabaa inaadan u baahan waligaa.