ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

ผลประโยชน์ทางสังคม

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างผลประโยชน์ทางสังคมในสังคมนอร์เวย์

ในนอร์เวย์ ผลประโยชน์ทางสังคมในนอรเวย์เป็นข้อเสนอสำหรับ ทุกชนชั้น. ซึ่งหมายความว่าทุกคนมีสิทธิได้รับสิ่งนี้

แม้ว่าทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ทางสังคม แต่ไม่ได้ว่าทุกคนควรได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ทางสังคมทุกอย่าง

สวัสดิการผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างพวกเราหลายคนได้รับเป็นช่วงเวลายาวนานในชีวิต สวัสดิการเหล่านั้น เช่น การศึกษาและเงินบำนาญ ซึ่งได้รับการจัดหาเงินจากสังคมรัฐสวัสดิการ ตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศนอร์เวย์ได้รับสิทธิและหน้าที่ 10 ปี ในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย พวกเราหลายคนที่โชคดีมีอายุยืนและได้รับเงินบำนาญ

ผลประโยชน์ทางสังคมอื่นที่เราอาจใช้เพียงครั้งเดียวหรือ 2-3 ครั้งในช่วงชีวิตเรา ในนอร์เวย์ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการรักษาดูแลสุขภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าเราจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมสำหรับการพบหมอ

ผลประโยชน์ทางสังคมอื่นมีเป้าหมายช่วยเราในช่วงเวลาที่ยุ่งยากในชีวิต เช่น เมื่อว่างงานหรือการขาดงานเนื่องจากป่วย สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างสถานการณ์เหล่านี้และมีเป้าหมายในการช่วยเหลือชั่วคราวจนกระทั่งชีวิตเราดีขึ้นอีกครั้ง

ข้อเท็จจริง

การบริการแตกต่างกันเสนอต่อ

พลเมืองของรัฐสวัสดิการเรียกว่าผลประโยชน์ทางสังคม

  • ผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างได้รับตลอดเวลาหลายปี
  • ผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างได้รับเป็นเพียงบางโอกาส
  • ผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างไม่ค่อยได้รับ