ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ረብሓታት ድሕንነት

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
እዘን ስእልታት ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ ካብ ዝርከብ ረብሓታት ድሕንነት የርእያ ኣለዋ።

ረብሓታት ድሕንነት ኖርወይ ኣድማሳዊ እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ክረብሓሉ መሰል ኣለዎ።

ሽሕ ኳ ሰብ ረብሓታት ድሕንነት ክጥቀመሉ መሰሉ እንተኮነ፣ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን።

ገሊኡ ረብሓታት ድሕንነት ንነዊሕ ክፋላት ሂወትና ንጥቀመሉ። ንኣብነት ገሊኡ ካብዚ ረብሓታት ድሕንነት ትምህርትን ጦሮታን ኮይኑ፣ ብድሕንነታዊ ሕብረተሰብና ይምወል። ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ኖርወይ 10 ዓመት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃን ክመሃሩ መሰልን ግቡእን ኣለዎም፣ መብዛሕትኦም ከኣ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይመሃሩ እዮም። ብዙሓት ካባና ውን ዕድለኛታት ኮይና ክሳብ ብዕድመ ጦሮታ ንወጽእ ብሂወት ንጸንሕ ኢና።

ገሊኡ ረብሓታት ድሕንነት ሓደ ግዜ ወይ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ንጥቀመሉ ኣሎ። ኣብ ኖርወይ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ነጻ እዩ፣ ናብ ሓኪም ክንከይድ ከለና ግን ርእሰ-ብጽሒት ንኸፍል ኢና።

ካልእ ረብሓታት ድሕንነት ከኣ ኣብ ጽንኩር እዋናት ሂወት ክሕግዘና እዩ ዕላማኡ፣ ንኣብነት ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ብኩራት ሕማም ካብ ስራሕ። ኣብ ከምዚ እዋናት ዝግበረልና ቁጠባዊ ሓገዝ ዕላማኡ ሂወትና ክሳብ ዝመዓራረ ግዝያዊ እዩ።

ጭብጢ

እቶም ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት

ድሕንነት ሕብረተሰብ ዝህቦ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ረብሓታት ድሕንነት ኢልና ንጽውዖ።

  • ገለ ረብሓታት ድሕንነት ነዊሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ንጥቀመሉ።
  • ገለ ረብሓታት ድሕንነት ሓደ ሓደ ግዜ ንጥቀመሉ።
  • ገለ ረብሓታት ድሕንነት ምናልባት ፈጺምና ኣይንጥቀመሉን።