Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Lợi ích phúc lợi

En eldre dame får medisinsk hjelp Personer i rullestol Eldre par Elever på biblioteket Barnehage Nyfødt barn på vekt
Các tấm hình này cho thấy một vài lợi ích phúc lợi trong đời sống xã hội tại Na uy.

Lợi ích phúc lợi tại Na uy là phổ quát. Điều này nghĩa là mọi người đều được quyền hưởng các lợi ích phúc lợi.

Tuy mọi người đều được quyền hưởng các lợi ích phúc lợi, nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ dùng đến tất cả các lợi ích phúc lợi.

Hầu hết chúng ta hưởng một số lợi ích phúc lợi trong nhiều giai đoạn dài của cuộc đời. Nhà nước phúc lợi tài trợ một số các lợi ích phúc lợi như học vấn và hưu trí. Chẳng hạn như hiện nay mọi trẻ em và thanh thiếu niên tại Na uy có quyền và bổn phận đi học trong mười năm ở trường cơ sở, và hầu hết cũng học phổ thông hoặc trường nghề. Nhiều người trong chúng ta cũng may mắn sống đến già để thành hưu trí viên.

Một số lợi ích phúc lợi có lẽ chúng ta chỉ dùng một hay nhiều lần trong đời. Tại Na uy việc nhập viện và chữa trị tại đó là miễn phí, còn chúng ta trả phần tiền tự trả khi đến khám bịnh tại bác sĩ.

Những lợi ích phúc lợi khác được dự trù giúp chúng ta trong các giai đoạn khó khăn trong đời, chẳng hạn như liên quan đến thất nghiệp hoặc khi nghỉ bịnh. Sự giúp đỡ kinh tế mà ta nhận được trong những hoàn cảnh như thế được dự trù như sự giúp đỡ tạm thời cho đến khi cuộc sống dễ dàng trở lại.

Sự kiện

Các dịch vụ khác nhau

mà xã hội phúc lợi cung ứng cho người dân, chúng ta gọi là những lợi ích phúc lợi.

  • Một số lợi ích phúc lợi chúng ta chỉ thỉnh thoảng dùng đến.
  • Một số lợi ích phúc lợi chúng ta dùng đến nhiều lần trong cuộc sống.
  • Một số lợi ích phúc lợi có lẽ chúng ta không hề dùng đến.