Demokrati og velferdssamfunn

NAV

Alle kommuner i Norge har et NAV-kontor. På NAV-kontoret kan vi få hjelp hvis vi trenger å kvalifisere oss til å komme i arbeid, eller hvis vi trenger økonomisk hjelp i sykdomsperioder eller andre vanskelige perioder i livet.

I tillegg har NAV ansvaret for alle trygdeordninger i Norge. NAV har også ansvaret for sosialhjelp. NAV har ikke ansvaret for at vi får eller har arbeid, selv om det er et mål å få flere i arbeid.

Fakta

Noen av hovedmålene til NAV er

    • å få flere i arbeid og aktivitet, færre på støtteordninger
    • å bidra til et velfungerende arbeidsmarked
    • å gi god service som er tilpasset brukernes forutsetninger og behov

NAV