Dimuquraadiyad iyo Daryeelka bulshada

Xafiiska shaqada iyo cayrta (NAV)

Dhammaan degmooyinka Noorway waxaa ku yaal xafiis NAV. Xafiiska NAV waxaad ka heli kartaa caawinaad, haddii aad u baahan tahay tababar aad shaqu ku helaysid ama kaalmo dhaqaale haddii aad jiran tahay ama haddii aad la kulantid dhibaato waqtiga noloshaada.

Sidoo kale NAV wuxuu masuul ka yahay dhaqaalaha daryeelada ee Noorway. NAV waxaa kaloo masuul ka yahay lacagta ceyrta. NAV masuul kama aha inaad shaqo heshid ama shaqo haysatid, inkastoo ujeedada xafiiska NAV yahay in dadka inta badan helaan shaqo.

Wax sax ah

Ujoodooyinka ugu muhiimsan ee xafiiska shaqada iyo cayrtu waa

    • Dadka inta badan inay shaqo helaan ama waxbarsho shaqo lagu gaaro, in yarna la caawiyo
    • Suuq shaqada oo si wanaagsan u shaqeynaya
    • Adeeg loogu talagalay hadba qofka awoodiisa iyo baahidiisa

NAV