Demokracia dhe shoqëria e mirëqenies

NAV

Të gjitha komunat në Norvegji kanë një zyrë të Nav-it. Në zyrën e Nav-it ne mund të marrim ndihmë nëse kemi nevojë për të na kualifikuar, për t’u kthyer në punë, ose në qoftë se ne kemi nevojë për ndihmë financiare në periudhat e sëmundjes ose periudhat e tjera të vështira në jetën e tonë.

Përveç kësaj, Nav-i ka përgjegjësi për të gjitha rregulloret e sigurimit shoqëror në Norvegji. Nav-i është gjithashtu përgjegjës për asistencë sociale. Nav nuk ka asnjë përgjegjësi për atë se a do të marrim punë apo jo, edhe pse ata kanë qëllimin që sa më shumë njerëz të janë në punë.

Faktet

Disa nga qëllimet kryesore të NAV-it janë

    • që të vë sa më shumë njerëz në punë dhe aktivitet, sa më pak të marrin mbështetje ekonomike
    • për të kontribuar për një treg funksional të punës
    • ofrimin e shërbimit të mirë të përshtatur kualifikimit dhe nevojave të përdoruesve

NAV