ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (NAV)

ทุกเทศบาลเมืองในนอร์เวยมีสำนักงานหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ ที่ซึ่งเราสามารถได้รับความช่วยเหลือที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการจ้างงานหรือการสนับสนุนทางการเงินในระหว่างเวลาเจ็บป่วยและสถานการณ์ชีวิตที่ยุ่งยากอื่น

หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ยังรับผิดชอบสำหรับการบริหารจัดการประกันสังคมในนอร์เวย์ด้วย และยังให้ความช่วยเหลือด้านสังคม หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ไม่รับผิดชอบที่ต้องแน่ใจว่าเรามีงานทำ แม้ว่าหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาก็คือทำให้คนเข้าร่วมแรงงานมากขึ้น

ข้อเท็จจริง

วัตถุประสงหลักของหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานอร์เวย์รวมถึง:

    • ทำให้คนมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานและกิจกรรมที่มีประโยชน์มากขึ้น และมีคนได้รับผลประโยชน์น้อยลง
    • ช่วยสร้างตลาดแรงงานที่ทำหน้าที่อย่างดี
    • เสนอบริการที่ปรับให้เหมาะสมต่อคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้

NAV