ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ኣገልግሎት ዕዮን ድሕንነትን ኖርወይ (NAV)

ጭብጢ

ገለ ካብተን ቀንዲ ዕላማ ናቭ፥

–          ብዙሓት ኣብ ስራሕ ክህልውን ውሑዳት ድማ ተቐበልቲ ሓገዝ ክዀኑ፣

–          ነቲ ጽቡቕ ዝሰርሕ ዕዳጋ ስራሕ ኣበርክቶ ምግባር፣

–          ነቶም ተጠቀምቲ ንኩነታቶምን ድልየቶምን ዝሰማማዕ ጽቡቕ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ።

NAV