Demokrati og velferdssamfunn

Vilje til å betale

Kvifor er dei fleste innbyggjarane i Noreg villige til å vere med på å finansiere velferdsstaten? Det finst fleire forklaringar på dette, blant anna:

  • Ingen veit når dei kan bli sjuke og trenge hjelp frå det offentlege helsevesenet. Velferdsstaten kan sjåast på som ei forsikring, og det er trygt for folk å vite at dei vil få hjelp dersom dei treng det.
  • Det har gradvis blitt iverksatt mange lover og tiltak som har gitt innbyggerne goder og rettigheter som det er viktig for innbyggerne å beholde.

Fakta

Ein velferdsmodell

som den vi har i Noreg, er dyr og krev solidaritet og vilje frå befolkninga til å bidra økonomisk gjennom blant anna å betale skattar og avgifter.