Demokrati og velferdssamfunn

Vilje til å betale

Hvorfor er de fleste innbyggerne i Norge villige til å være med på å finansiere velferdsstaten? Det fins flere forklaringer på dette, blant annet:

  • Ingen vet når de kan bli syke og trenge hjelp fra det offentlige helsevesenet. Velferdsstaten kan ses på som en forsikring, og det er trygt for folk å vite at de vil få hjelp hvis de trenger det.
  • Det har gradvis blitt iverksatt mange lover og tiltak som har gitt innbyggerne goder og rettigheter som det er viktig for innbyggerne å beholde.

Fakta

En velferdsmodell

som den vi har i Norge, er dyr og krever solidaritet og vilje fra befolkningen til å bidra økonomisk gjennom blant annet å betale skatter og avgifter.