Demokracija i dobrobiti društva

Volja za plaćanje

Zašto je većina stanovništva u Norveškoj voljna da učestvuje u financiranju države socijalnog staranja?
Postoje razna objašnjenja ovome, između ostalog:

  • Niko ne zna kada se ko može razboliti i trebati pomoć od javne zdravstvene službe. Na državu socijalnog uređenja može se gledati kao na jedno osiguranje. Narod se osjeća sigurno kada zna da može dobiti pomoć ukoliko je to potrebno.
  • Postepeno je sprovedeno mnogo zakona i mjera koje su stanovništvu dale dobrobiti i prava koja su za njih bitna zadržati.

Činjenice

Model društva socijalnog uređenja

koje imamo u Norveškoj je skup i zahtjeva solidarnost i volje stanovništva da, između ostalog, financijski doprinesu putem plaćanja poreza i pristojbi.