Dimuqraadiyadda iyo bulshada-daryeelka

Rabitaan in la wax baxsho

Waa maxay sababaha dadka noorwiijiga badankoodu u rabaan inay maalgeliyaan bulshada daryeelka? Waxa jira sharaxaad badan arrintan, waxa ka mid ah:

  • Waxa si tartiib ah loo dhaqan geliyey sharciyo iyo hawlo waxqabad kuwaas oo dadka siiyey dheef iyo xuquuq, muhiimna ah in dadku heystaan.

Wax sax ah

Moodalka (nooc) daryeelka

kan aynu Norwey ku haysanno waa qaali waxaanu rabaa ka wada qaybqaadasho iyo rabitaan ka yimaada muwaadiniinta si ay ugu biiriyaan dhaqaale iyagoo bixinaya cashuuraha iyo khidmadaha.