ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

มีความเต็มใจจ่าย

ทำไมพลเมืองส่วนมากของนอร์เวย์เต็มใจจ่ายเงินเพื่อจัดหาเงินให้กับรัฐสวัสดิการมีหลายเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ ดังต่อไปนี้:

  • ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะป่วยและต้องการความช่วยเหลือจากระบดูแลสุขภาพของรัฐ รัฐสวัสดิการถือว่าเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งและเป็นความรู้สึกสบายใจสำหรับผู้คนที่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
  • กฎหมายและมาตรการมากมายค่อยๆ นำไปปฏิบัติซึ่งให้ผลประโยชน์กับพลเมืองและสิทธิที่สำคัญสำหรับพวกเขาที่ต้องรักษาไว้

ข้อเท็จจริง

รูปแบบสวัสดิการ

เหมือนสิ่งที่ใช้ในนอร์เวย์แพงและต้องการความสามัคคีและความเต็มใจในส่วนของประชากรที่จะจ่ายสมทบทางการเงินผ่านภาษีและอากรในระหว่างสิ่งอื่น