ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ድሌት ምኽፋል

መብዛሕትኦም ተቐማጦ ኖርወይ ንምንታይ እዮም መንግስታዊ ድሕንነት ኣብ ምምዋል እጃሞም ከበርክቱ ፍቓደኛታት ዝኾኑ፧ እዚ ብዙሕ መግለጺታት ኣለዎ፣ ገለ ካብኡ፣

  • ማንም ሰብ መዓስ ከምዝሓምምን ካብ መንግስታዊ ሕክምና ሓገዝ ከድልየሉ ዝኽእል ግዜ ዝፈልጥ የለን።
  • ቀስ ብቐስ ብዙሕ ሕግታት ስጉምትታትን ንህዝቢ ረብሓታትን መሰላትን ዝህብ ኣብ ግብሪ ከምዝውዕል ተጌሩ፣ እዚ ከኣ ህዝቢ ክዕቅቦ ኣገዳሲ እዩ።

ጭብጢ

ሞዴል ድሕንነት

እቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎና ሞዴል ድሕንነት ክቡር ስለ ዝዀነ ካብቲ ህዝቢ ሓድነትን ፍቓድን የድሊ፡ እዚ ድልየት ኸኣ ቀረጻትን ግብርታትን ምኽፋል እዩ።