ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ብፍቓድካ ምኽፋል

መብዛሕትኦም ተቐማጦ ኖርወይ ንምንታይ እዮም መንግስታዊ ድሕንነት ኣብ ምምዋል እጃሞም ከበርክቱ ፍቓደኛታት ዝኾኑ፧ እዚ ብዙሕ መግለጺታት ኣለዎ፣ ገለ ካብኡ፣

  • ማንም ሰብ መዓስ ከምዝሓምምን ካብ መንግስታዊ ሕክምና ሓገዝ ከድልየሉ ዝኽእል ግዜ ዝፈልጥ የለን።
  • መንግስታዊ ድሕንነት ከም መድሕን ክቑጸር ይከኣል፣ ሰብ ከኣ እንተድልዩዎ ሓገዝ ክረክብ ከምዝኽእል ምፍላጥ ንባዕሉ ዋሕስነት እዩ ዝፈጥረሉ።
  • ቀስ ብቐስ ብዙሕ ሕግታትን ስጉምትታትን ንህዝቢ ረብሓታትን መሰላትን ዝህብ ኣብ ግብሪ ከምዝውዕል ተጌሩ፣ እዚ ከኣ ህዝቢ ክዕቅቦ ኣገዳሲ እዩ።

ጭብጢ

ሞዴል ድሕንነት

እቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎና ሞዴል ድሕንነት ክቡር ስለ ዝዀነ ካብቲ ህዝቢ ሓድነትን ፍቓድን የድሊ፡ እዚ ድልየት ኸኣ ቀረጻትን ግብርታትን ምኽፋል እዩ።